Kulturmiljödagarna

Suomeksi

Välkommen med!

Kulturmiljödagarna (European Heritage Days) är Europas mest omfattande evenemangshelhet. Alla är välkomna att ordna offentliga evenemang och att fira vårt fantastiska kulturarv.

Evenemang kan ordnas året om och i synnerhet i september. Varje år deltar miljontals människor runt om i Europa i tiotusentals evenemang under kulturmiljödagarna. År 2024 firas dagarna med temat Rutter och korsningar, leder och nätverk.

Föreningar, museer, kommuner och privatpersoner – alla är välkomna att anmäla sitt eget program till Kulturmiljödagarnas kalender. Du kan ordna öppet hus, guidade rundturer, workshopar, fester eller annat program. Stilen är fri!

Du kan delta i sociala medier med hashtaggarna #Kulturmiljödagarna och #EuropeanHeritageDays.

Genom att ordna evenemanget främjar du bevarandet av kulturarvet och ökar välfärden

Evenemang under kulturmiljödagarna

  • Lyfter fram intressanta byggnader, landskap, seder och berättelser på orten
  • Ger människor möjlighet att träffa varandra, ökar samhörigheten och välfärden
  • Får kommunikationsstöd och synlighet i våra kommunikationskanaler

Även annat än offentliga tillställningar

Kulturmiljödagarna är inte bara Europas största evenemangshelhet. De omfattar:

  • Tävlingen Kulturmiljöskaparna/ Young European Heritage Makers för barn och unga
  • European Heritage Days Stories projektunderstöd
  • Internationella landskapsdagen den 20 oktober. Till landskapsdagens festligheter hör bland annat fotokampanjen #arkimaisema och fototävlingen.

European Heritage Days är Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma programhelhet

Syftet med kulturmiljödagarna är att göra de europeiska ländernas mångsidiga kulturarv känt.

Ländernas nationella samordnare träffas vid samarbetsmötet ett par gånger om året. Vid mötena utbyts information och erfarenheter om verksamhetsformer, evenemang samt gemensamma teman och projekt.

Dagens historia sträcker sig till 1980-talet

I Frankrike ordnades 1984 en dag för öppna dörrar i historiska monument. Då kunde man gratis bekanta sig med byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla objekt. Bland dessa fanns också platser som vanligtvis är stängda för den stora allmänheten.

Därefter flera europeiska länder anordnade liknande dagar bl.a. Holland, Luxemburg, Sverige, Malta och Belgien.

Officiellt grundade Europarådet Dagarna för Europas byggnadsarv 1991. I Finland ordnades dagarna första gången 1992. Fram till 2013 firades dagarna som Europas byggnadsarvsdagar.