Ordna ett evenemang

Museiprofessionell, föreningsaktiv, traditionskunnig, du som äger en byggnad – alla är välkomna att ordna evenemang inom ramen för kulturmiljödagarna!

Du kan delta i kulturmiljödagarna genom att anmäla dina evenemang till evenemangskalendern. Evenemang kan ordnas året om och i synnerhet i september.

Alla slags avgiftsfria evenemang är välkomna

Evenemanget kan vara ett öppet hus, guidad rundtur, workshop, fest eller vad ni än hittar på. Vi önskar att man under kulturmiljödagarna har möjlighet att besöka byggnader som i allmänhet inte är öppna för allmänheten. Evenemanget kan kopplas till kulturmiljödagaras årstema eller allmänt till kulturmiljön.

Ordna gärna evenemanget avgiftsfritt så att alla har möjlighet att delta.

Evenemangstips från Ö till A

Öppet hus, äventyr i museet, årligen kommande högtidsdagar, zoomning och annan tips på fotovandring, X-hopp och annan motion tillsammans, workshop, vandring, utställning, talko, skördefest, rundtur, Qr-koder, picknick, orientering på stan, naturvandring nattetid, mattraditioner, logdans, konsert, iståndsättning av byggnaden, julpyssel för barn, historialektion, geogömning, fotbollsmatch, eftermiddagskaffe vid lokalmuseet, dockteater, cykeltur, bibliotekets skatter, allsång.

Alla slags händelser är välkomna!

Information och marknadsföring

All kommunikation är information och marknadsföring! Tänk på varför och till vem evenemanget arrangeras. Fundera på hur du bäst når målgruppen för evenemanget. Informera så mycket som möjligt om ditt evenemang till exempel i sociala medier och i olika evenemangskalendrar  (t.ex. lokaltidningar och -radio, kommunens evenemangskalender).

Berätta vid ditt evenemang att det är en del av en stor helhet av europeiska kulturmiljödagar. Nämn “Europeiska kulturmiljödagarna” i evenemangets namn eller skriv t.ex. i underrubriken att programmet ordnas som en del av Europeiska kulturmiljödagarna.

Använd Europeiska kulturmiljödagarnas logotyp och beställ avgiftsfritt evenemangsmaterial av oss.

Tips för att ta hänsyn till hållbarhet vid evenemang

Du kan ta hänsyn till hållbarhet både i evenemangets innehåll och i arrangemangen. Du kan till exempel göra följande:

 • Använda lokala tjänster och produkter.
 • Med evenemanget stöda möten mellan människor, deltagande i egen närmiljö, kunskap om egna rötter och lokal stolthet. Presentera Finlands främsta sevärdheter och kulturarv för resenärer.
 • Ordna evenemanget så att inträdet är gratis eller till ett självkostnadspris så att alla har möjlighet att delta.
 • Om möjligt, välja en plats som är lätt att nå, till exempel till fots, på cykel eller med kollektivtrafik.
 • Ordna evenemanget under dagen så att det finns gott om naturligt ljus.
 • Undvika onödiga inköp och dra nytta av varulån och uthyrningsbutiker avsedda för evenemangsarrangörer i området.
 • Undvika inköp av engångsartiklar.
 • Minimera mängden avfall som uppstår vid evenemanget.
 • Skaffa tydliga sorteringsbehållare och återvinna om det uppstår avfall under evenemanget.
 • Föredra lokala och säsongsbetonade produkter och vegetarisk mat.
 • Be deltagare att ta med egna kärl, om möjligt, om det finns servering på evenemanget. Ge rabatt på egna kärl.
 • Undvika pappersutskrifter och tryckprodukter och bara marknadsföra evenemanget på nätet.
 • Använda miljövänligt papper och bara skriva ut så mycket som behövs, om tryckprodukter behövs.
 • Beställa återanvändbara material från Europeiska kulturmiljödagarna, till exempel lapptyg.
 • Använda miljömärkta eller naturliga rengöringsmedel för att städa upp evenemangsplatsen.

Stora evenemang kräver tillstånd

Kom ihåg de tillstånd och anmälningar som behövs om du ordnar ett stort evenemang. Du får mer information från din egen kommun.

Vi tar gärna emot respons!

Meddela efter evenemanget antalet deltagare och frivilliga och annan eventuell respons till koordinatorn för de europeiska kulturmiljödagarna. Respons behövs för statistikföring och utveckling av dagarna.