Årstemat

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna varierar årligen. Temana inspirerar evenemangsarrangörerna och lyfter fram kulturarvets olika delområden i diskussionen.  Evenemanget kan kopplas till kulturmiljödagaras årstema eller allmänt till kulturmiljön eller kulturarvet.

År 2024 firas med temat Rutter och korsningar, leder och nätverk.

Temana för de kommande åren är

 • 2025 Architectural Heritage
 • 2026 Heritage in Danger, Disappearing Heritage
 • 2027 Hidden Heritage/Underground Heritage
 • 2028 Heritage of the Future/Youth Heritage

Rutter och korsningar, leder och nätverk 2024

Vår omgivning består av rutter och leder som uppstått vid olika tidpunkter. De går på land, till havs och i luften. Gamla vägar, uråldriga stigar och vattenleder berättar om historien och ger en möjlighet att leva sig in i tidigare färdsätt och -behov.

Rutter och leder gör det möjligt för människor, varor, färdigheter, kunskaper och idéer att färdas. Gamla och nya leder både för samman och ibland skiljer åt gemenskaper.

Längs varje led finns såväl osynliga som synliga korsningar, som hör till orternas och människornas historia samt trafikens olika knutpunkter. Gemenskaper och grupper skapar nätverk till exempel i hobbyer, på sociala medier och i historiens väv.

Temaåret är ett bra tillfälle att lyfta fram de mångahanda objekten, betydelserna och nätverken som finns i kulturmiljön.

Kom med och delta i temaåret!

Anmäl ditt evenemang till vår kalender, så får du tillgång till våra kostnadsfria material och kostnadsfritt kommunikationsstöd. Alla är välkomna med att skapa temaåret! Du kan delta på det sätt som passar just dig.

 • Ordna ett evenemang som är öppet för allmänheten och anmäl det till Kulturmiljödagarnas evenemangskalender Webblankett för att evenemangsanmälan
 • Presentera objekt, händelser, historier och minnen på sociala medier med hashtaggarna #Kulturmiljödagarna och #EuropeanHeritageDays.
 • Lyft fram temat och objekten vid kaffebordet, på tidningens insändarsida eller på din organisations webbplats.
 • Du kan också delta i fototävlingen Wiki Loves Monuments med fotografier som passar temat.

Till exempel följande objekt kan presenteras:

 • Historiska leder, kulturleder, turistiska rutter, vandringsleder och objekt i anslutning till dem
 • Gröna nätverk, naturstigar, stationsparker
 • Korsningar mellan järnvägar, vägar och kanaler
 • Stationsbyggnader, fyrar, broar, hamnar
 • En flottnings- eller tjärtransportrutt eller annan historiskt viktig led eller rutt
 • Händelser som förändrat historiens gång
 • Nätverk av grupper och gemenskaper
 • Kulturella influenser, leder för kulturella vanor och traditioner, nätverk och stigar för uppfinningar och innovationer
 • Ödestugor, gästgiverier, insjöfartyg, dressiner

Publikevenemanget kan till exempel vara:

 • Öppet hus
 • Ett stadsdelsevenemang, en festival
 • En guidad visning
 • En talko, verkstad eller uppiffningsverkstad
 • Promenad, cykel-, båt-, kajak- eller busstur
 • En tur med ett historiskt fordon eller en dressin

Viktiga datum

 • 1.9.2023 – 28.2.2024 Tävlingen Kulturmiljöskaparna
 • 1.9.-30.9.2024 Europeiska kulturmiljödagarna
 • 20.10.2024 Landskapsdagen. Evenemang i anslutning till landskap kan ocksä schemaläggas på den internationella landskapslagen.

Teman från tidigare år

 • 2023 Levande arv
 • 2022 Ett hålbart arv
 • 2021 Öppen och gränslös
 • 2020 Plats för lärande.
 • 2019 Konstens och underhållningens rum
 • 2018 Känn ditt arv, berätta din historia
 • 2017 Tillsammans i naturen
 • 2016 Gemensamma platser och miljöer
 • 2015 Industrins och teknikens arv
 • 2014 Den osynliga kulturmiljön
 • 2013 Länge leve byggnaden
 • 2012 Motions- och idrottsmiljöer
 • 2011 Kulturens vägar
 • 2010 Bebyggd landskap
 • 2009 Kommun- och stadshus
 • 2008 Föreningshusen i Finland
 • 2007 Interiörer
 • 2006 Platser för ankomst och avfärd
 • 2005 Parker och trädgårdar
 • 2004 Egen härd är guld värd
 • 2003 Byggnadsarvets år, Hus & Rum
 • 2002 Från marknad till market
 • 2001Barndomens bebyggda miljö
 • 2000 Ta i trä
 • 1999 Ortsnamnen – Minnen i miljön
 • 1998 Återuppbyggandet
 • 1997 Självständighetens decennier i byggnader
 • 1996 Torg och öppna platser
 • 1995 Kyrkor med omgivning
 • 1994 Dagen för min hembygd
 • 1993 Industribyggnader
 • 1992 Arkitektur under det 20 århundradet