Årstemat

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna varierar årligen. Temana inspirerar evenemangsarrangörerna och lyfter fram kulturarvets olika delområden i diskussionen.  Evenemanget kan kopplas till kulturmiljödagaras årstema eller allmänt till kulturmiljön eller kulturarvet.

År 2023 firas med temat Levande traditioner, Living Heritage. Temat för 2024 är Rutter och korsningar, leder och nätverk, Heritage of Networks, Routes and Connections och temat för 2025 är Architectural Heritage.

Rutter och korsningar, leder och nätverk 2024

Vår omgivning består av rutter och leder som uppstått vid olika tidpunkter. De går på land, till havs och i luften. Gamla vägar, uråldriga stigar och vattenleder berättar om historien och ger en möjlighet att leva sig in i tidigare färdsätt och -behov.

Rutter och leder gör det möjligt för människor, varor, färdigheter, kunskaper och idéer att färdas. Gamla och nya leder både för samman och ibland skiljer åt gemenskaper.

Längs varje led finns såväl osynliga som synliga korsningar, som hör till orternas och människornas historia samt trafikens olika knutpunkter. Gemenskaper och grupper skapar nätverk till exempel i hobbyer, på sociala medier och i historiens väv.

Temaåret är ett bra tillfälle att lyfta fram de mångahanda objekten, betydelserna och nätverken som finns i kulturmiljön.

Kom med och delta i temaåret!

Anmäl ditt evenemang till vår kalender, så får du tillgång till våra kostnadsfria material och kostnadsfritt kommunikationsstöd. Alla är välkomna med att skapa temaåret! Du kan delta på det sätt som passar just dig.

 • Ordna ett evenemang som är öppet för allmänheten och anmäl det till Kulturmiljödagarnas evenemangskalender Webblankett för att evenemangsanmälan
 • Presentera objekt, händelser, historier och minnen på sociala medier med hashtaggarna #Kulturmiljödagarna och #EuropeanHeritageDays.
 • Lyft fram temat och objekten vid kaffebordet, på tidningens insändarsida eller på din organisations webbplats.
 • Du kan också delta i fotokampanjen #arkimaisema på Instagram samt i fototävlingen på den internationella landskapsdagen och fototävlingen Wiki Loves Monuments med fotografier som passar temat.

Till exempel följande objekt kan presenteras:

 • Historiska leder, kulturleder, turistiska rutter, vandringsleder och objekt i anslutning till dem
 • Gröna nätverk, naturstigar, stationsparker
 • Korsningar mellan järnvägar, vägar och kanaler
 • Stationsbyggnader, fyrar, broar, hamnar
 • En flottnings- eller tjärtransportrutt eller annan historiskt viktig led eller rutt
 • Händelser som förändrat historiens gång
 • Nätverk av grupper och gemenskaper
 • Kulturella influenser, leder för kulturella vanor och traditioner, nätverk och stigar för uppfinningar och innovationer
 • Ödestugor, gästgiverier, insjöfartyg, dressiner

Publikevenemanget kan till exempel vara:

 • Öppet hus
 • Ett stadsdelsevenemang, en festival
 • En guidad visning
 • En talko, verkstad eller uppiffningsverkstad
 • Promenad, cykel-, båt-, kajak- eller busstur
 • En tur med ett historiskt fordon eller en dressin

Viktiga datum

 • 1.9.-30.9.2024 Europeiska kulturmiljödagarna
 • 20.10.2024 Landskapsdagen. Evenemang i anslutning till landskap kan ocksä schemaläggas på den internationella landskapslagen.

Levande traditioner 2023

Vad har simning i sjö, skejtning och svampplockning gemensamt? Hur är det med karelsk kägel, karaoke och käpphästridning? Eller ridning, rap-musik och rågbrödsbakning? De är alla exempel på levande traditioner och föremål för firande år 2023.

Levande traditioner är seder, färdigheter och historier

Europeiska kulturmiljödagarna firas med temat Levande traditioner 2023. Levande traditioner avser ett immateriellt kulturarv, till exempel seder, färdigheter och historier. Levande traditioner omfattar bland annat fest och vardag, spel och lekar, handarbete och mattraditioner, musik och dans, muntlig tradition och kunskap om naturen. Till levande traditioner hör också färdigheter och metoder förknippade med användningen och skötseln av kulturmiljöer, det vill säga byggnader, trädgårdar och landskap.

De levande traditionerna lever vidare från människa till människa och från generation till generation. De är dynamiska, mångfacetterade och i ständig utveckling. Var och en av oss kan forma om traditionerna så att de blir våra egna samt bjuda in andra att uppleva och värna om dem. Traditionerna lever i tiden och skapar glädje, välmående och gemenskap.

Bli en del av temaåret!

Alla är välkomna att delta i europeiska kulturmiljödagarna. Du kan delta på ett sätt som passar just dig.

 • Sjung och baka, lek och spela spel, dansa och gör handarbeten, musicera och minns gamla tider. Njut av de levande traditionerna i vardagen och vid fest.
 • Berätta om en tradition som är viktigt för dig i sociala medier med hashtaggen #eläväperintö.
 • Ordna ett evenemang som är öppet för allmänheten och anmäl det till kulturmiljödagarnas kalender.
 • Skriv en artikel till Wikiförteckningen över levande traditioner

Vem som helst kan ordna ett offentligt evenemang i anslutning till kulturmiljödagarna

Kulturmiljödagarna är den största offentliga evenemanghelheten i Europa. Kom med och gör den ännu större!

Samla till exempel ihop dina vänner eller din hobbygrupp och hitta på ett evenemang som vem som helst kan delta i. Kan det till exempel vara ett evenemang där man gör stickningsgraffiti? Ett pop-up café och introduktion till bullbakning i byahuset? En konsert i en park? Gatudans? Vad sägs om att montera takläkt eller koka målfärg av rödmylla?

Kulturmiljödagarna firas den andra veckan i september 4–10.9.2023, men evenemang kan ordnas även vid andra tidpunkter.

Anmäl ditt evenemang till vår kalender så får du tillgång till våra kostnadsfria material och kommunikationsstöd. Berätta också för dina vänner om ditt evenemang och bjud in folk till fest till exempel via sociala medier.

Mer information om att ordna evenemang under kulturmiljödagarna

Hur och i vilka länder tillreder man din favoritmat? Varför firar man Lucia i december och varifrån har traditionen kommit till Finland? Hurdan var din mormors skoldag? Hurdan är skoldagen i Spanien?

Vad har du lärt dig om levande traditioner av vänner i skolan? Vilken av traditionerna i din vardag är den viktigaste för dig?

Tävlingen Kulturmiljöskaparna bjuder in grupper av barn och unga att utforska sitt kulturarv och dess europeiska dimensioner. I tävlingen beaktas kulturmiljödagarnas årliga teman, och 2023 är temat Levande traditioner.

Dela observationer och inlärningserfarenheter i samband med utförandet av tävlingsuppgiften samt det kulturarv som barn och unga upplever att är viktigt på sociala medier med hashtaggen #HeritageMakers.

Tävlingstiden för år 2023 fastställs senare.

Bekanta dig med levande traditioner till exempel med hjälp av materialet nedan:

Samhällen och individer i hjärtat av levande traditioner

I kärnan av de levande traditionerna finns vi människor. Traditionernas fortlevnad och hur de ser ut beror på oss själva. Vi kan välja att ta till oss nytt och ge de levande traditionerna den uppskattning de förtjänar.

Under temaåret vill man också lyfta fram dem som upprätthåller traditionerna och står i centrum för skyddet och upprätthållandet av kulturarvet och kulturmiljön.

Dela era gärningar för de levande traditionerna med hashtaggen #eläväperintö. Vi delar de mest inspirerande inläggen på våra sociala medier.

Inspiration, uppskattning och respekt

Att lära känna de levande traditionerna och dela dem med andra är spännande. Samtidigt ökar det öppenheten, förståelsen och respekten för olika traditioner.

Var och en har rätt att njuta och dra nytta av både det immateriella och det materiella kulturarvet, såväl ensamma som tillsammans med andra. Samtidigt har vi en skyldighet att respektera varandra och varandras kulturarv.

Dina val påverkar

Eftersom levande traditioner är närvarande både i vår vardag och vid högtider kan vi genom våra egna val bidra till bevarandet av kulturarvet, jordens välmående och främjandet av hållbar utveckling.

Vad ska jag laga till middag? Ska jag flyga utomlands på semester eller ska jag njuta av vad hemlandet har att bjuda på? Kan jag minska min materiella konsumtion och i stället njuta av immateriella upplevelser? Temaåret är ett bra tillfälle att betrakta sina egna traditioner ur hållbarhetssynpunkt.

Genom att reparera och restaurera gammalt sparar vi naturresurser och bevarar de levande traditionerna. Jeansen med hål på knät kan man reparera och göra fina med färgglada trådar. Den gamla möbeln får mer användningstid med hjälp av traditionella reparationsmetoder. Den biologiska mångfalden främjas genom att man utrotar främmande arter eller ersätter en del av gräsmattan på gården med ängsmark. Att ta hand om och vårda en byggnad är mer hållbart än att riva den och bygga en ny.

Vi måste komma ihåg att vi är beroende av naturen och dess välfärd. Enligt grundlagen bär vi alla också ansvar för naturen och kulturarvet.

Kompassen för hållbar utveckling stöder diskussionen

Kompassen för hållbar utveckling kan användas som stöd vid djupare diskussion om levande traditioner och hållbar utveckling. Kompassen kan skrivas ut på webbplatsen för det immateriella kulturarvet och användas för att väcka debatt, till exempel genom analys av det egna arbetet, de egna hobbyerna eller gemenskapens verksamhet.

Kom med och delta i temaåret!

Anmäl ditt evenemang till vår kalender, så får du tillgång till våra kostnadsfria material och kostnadsfritt kommunikationsstöd. Alla är välkomna med att skapa temaåret! Du kan delta på det sätt som passar just dig.
Ordna ett evenemang som är öppet för allmänheten och anmäl det till Kulturmiljödagarnas evenemangskalender Webblankett för att evenemangsanmälan
Presentera objekt, händelser, historier och minnen på sociala medier med hashtaggarna #Kulturmiljödagarna och #EuropeanHeritageDays. Lyft fram temat och objekten vid kaffebordet, på tidningens insändarsida eller på din organisations webbplats.
Du kan också delta i fotokampanjen #arkimaisema på Instagram samt i fototävlingen på den internationella landskapsdagen och fototävlingen Wiki Loves Monuments med fotografier som passar temat.