Kotiseutuliiton ansiomerkki

Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkkiä luovutetaan kolmessa tasossa: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Kaikkiin sisältyy kunniakirja.

Pronssisen ansiomerkin lunastusmaksu on 30 euroa, hopeisen 60 euroa ja kultaisen 120 euroa.

Ansiomerkkijärjestelmä korvaa vuoteen 2011 saakka käytössä olleet Kotiseututyön mitalin (aiemmin nimellä Kotiseutuliiton harrastusmitali) ja Kotiseututyön ansiomerkin, joita ei enää myönnetä.

Ansiomerkkien hakeminen ja luovuttaminen

Ansiomerkkejä voi hakea ympäri vuoden. Ansiomerkin hakijan tulee olla Kotiseutuliiton jäsen.

Päätökset kultaisen ja hopeisen ansiomerkin saajista tekee Kotiseutuliiton hallitus. Hakemukset tehdään kirjallisesti liiton toimistoon, mieluiten postitse ja kiireellisissä tapauksissa sähköpostitse. Esitys tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toivottua luovutusajankohtaa. Liiton hallitus käsittelee esityksiä kaikissa kokouksissaan, mutta kannattaa huomioida, että hallitus ei kokoonnu kesällä.

Hallituksen kokousaikataulun voit tarkistaa täältä.

Ansiomerkit luovutetaan jäsenyhteisön haluamassa tilaisuudessa. Hakija voi pyytää Kotiseutuliiton edustajan ansiomerkin luovuttajaksi. HUOM: Kotiseutuliiton edustajaa tulee tiedustella mahdollisimman hyvissä ajoin aikataulujen varmistamiseksi. Tiedustelun edustajasta voi lähettää mielellään jo samassa yhteydessä ansiomerkkiesitysten ohessa. Pääsääntö on, että kutsuja maksaa Kotiseutuliiton edustajan matkakulut, mutta ei muita korvauksia.

Päätökset pronssisen ansiomerkin saajista tekee jäsenyhteisön oma hallitus/johtokunta. Tilaukset tehdään kirjallisesti liiton toimistoon, mieluiten postitse ja kiireellisissä tapauksissa sähköpostitse. Pronssiset ansiomerkit luovutetaan jäsenyhteisön haluamassa tilaisuudessa.

Haku- ja tilauslomakkeet

Ansiomerkkien myöntäminen ja myöntöperusteet

Kultainen ansiomerkki

 • Voidaan luovuttaa henkilölle, joka on osallistunut kotiseututyöhön ja järjestötoimintaan pitkään ja ansiokkaasti.
 • Edellyttää käytännössä vähintään 20 vuoden osallistumista tai muita ansioita, jotka voivat olla myös yksittäisiä erittäin merkittäviä tekoja kotiseututyön tai järjestötoiminnan hyväksi.
 • Huomioittehan, että mikäli aktiiviset osallistumisvuodet eivät täyty, tulee muut merkittävät teot perustella erityisen hyvin.
 • Henkilö, joka on aiemmin saanut vanhan Kotiseutuliiton harrastusmitalin, saattaa olla suoraan oikeutettu kultamerkkiin, mikäli sitä hänelle esitetään.
 • Ansiomerkkiä ei myönnetä istuvalle Kotiseutuliiton valtuuston tai hallituksen jäsenelle.
 • Päätöksen tekee Kotiseutuliiton hallitus.

Hopeinen ansiomerkki

 • Voidaan luovuttaa henkilölle, joka on osallistunut kotiseututyöhön ja järjestötoimintaan pitkään ja aktiivisesti.
 • Edellyttää käytännössä vähintään 10 vuoden osallistumista tai muita ansioita, jotka voivat olla myös yksittäisiä merkittäviä tekoja kotiseututyön tai järjestötoiminnan hyväksi.
 • Huomioittehan, että mikäli aktiiviset osallistumisvuodet eivät täyty, tulee muut teot perustella erityisen hyvin.
 • Henkilö, joka on aiemmin saanut vanhan Kotiseutuliiton harrastusmitalin, on oikeutettu hopeiseen ansiomerkkiin, mikäli se halutaan hänelle lunastaa, eikä asiasta tarvita enää Kotiseutuliiton hallituksen päätöstä.
 • Henkilö, joka on aiemmin saanut vanhan Kotiseututyön ansiomerkin on usein oikeutettu hopeiseen ansiomerkkiin, mikäli sitä hänelle esitetään.
 • Ansiomerkkiä ei myönnetä istuvalle Kotiseutuliiton valtuuston tai hallituksen jäsenelle.
 • Päätöksen tekee Kotiseutuliiton hallitus.

Pronssinen ansiomerkki

 • Voidaan luovuttaa henkilölle, joka on osallistunut kotiseututyöhön ja järjestötoimintaan aktiivisesti.
 • Edellyttää käytännössä vähintään 5 vuoden osallistumista tai muita ansioita, jotka voivat olla myös yksittäisiä tekoja kotiseututyön tai järjestötoiminnan hyväksi.
 • Ansiomerkkiä ei myönnetä istuvalle Kotiseutuliiton valtuuston tai hallituksen jäsenelle.
 • Päätöksen tekee jäsenyhteisön oma hallitus/johtokunta

Muistakaa myös kaunis hopeakoru ja hopeoitu rintamerkki, jotka on mukaeltu ansiomerkeistä.