Yhdistysten toimintamahdollisuuksien karsiminen johtaa pahoinvoinnin lisääntymiseen

8.4.2013

Suomen Kotiseutuliitto on huolissaan kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksien kaventumisesta.

Kansalaisten aktiivisuus on lisääntynyt, kun erilaiset lyhyt- ja pitempiaikeiset hankkeet kokoavat yhteen toimijoita yhteiskuntaelämän joka sektorilla. Yhteiskunnan sosiaalisista ja kulttuurisista toiminnoista yhä suurempi osa on vapaaehtoisten kansalaisten vastuulla. Tämä tuo yhteiskunnalle selviä säästöjä.

Tätä nousevaa aktiivisuutta ja yhteisöllisyyteen perustuvaa toimintakenttää kannattaa tukea. Yhteisöllisille toimijoille ohjattavat verraten vähäisetkin määrärahat tuottavat yhteiskunnalle merkittävän toiminnallisen tuloksen.

Keskeisintä on pitää huolta siitä, että tulevina vuosina veikkausvoittovaroista järjestöille ohjattavat tukimäärärahat säilyvät. Yhteiskunnan kulttuuriseen infrastruktuuriin kuuluvia rakenteita, esimerkiksi taide- ja kulttuurilaitosten määrärahoja, ei pidä Suomen Kotiseutuliiton mielestä poistaa vakaasta budjettisidonnaisesta päätöksenteosta ilman perusteellista harkintaa. Sama koskee kunnallisia tukia.

Erityisesti yhteiskunnan tulisi kyetä tarjoamaan järjestö- ja vapaaehtoistoimijoille toimintatiloja. Maaseudulla lukuisat seurantalot voivat toimia ja toimivat avoimina kulttuuri- ja toimintakeskuksina, ja niitä tulee jatkuvasti lisää, kun mm. vapautuvia koulutiloja otetaan kyläyhteisöjen käyttöön. Kaupungeissa tilanne on toinen, ja mm. Helsingissä on suuri puute asukastiloista. Tiloja ei juuri ole tarjolla vapaaehtoistoiminnan aktiivitoimitiloiksi tai jos on, ne ovat toimijoilleen suhteettoman kalliita.

Kotiseutuliiton mielestä kuntasektorin tulisi ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin, jotta tarvittavia kaupunginosataloja tai asukastiloja voitaisiin osoittaa järjestöille yhteiskäyttöön. Niistä perittäviä maksuja tulisi myös subventoida yhteisistä varoista. Järjestökenttä pystyy hoitamaan tilojen käytön organisoinnin ja vastaamaan tilojen käytön peruskustannuksista, mutta yhdistykset eivät kykene maksamaan kokonaan kaupunkitasoisia vuokrakustannuksia.

Mikäli valtio ja kunnat laiminlyövät vapaaehtoistyön tukemisen, se kostautuu yhteiskunnallisena pahoinvointina ja moni yhteisöllinen palvelutoiminta joudutaan toteuttamaan raskaana viranomaistyönä.

Suomen Kotiseutuliitto
Lassi Saressalo, pääsihteeri