Suomen Kotiseutuliitto vetoaa museoiden ja keräilijöiden ampuma-aselupahintojen kohtuullistamiseksi

Lausunto sisäministeriölle 30.11.2020

Kotiseutuliitto on antanut lausunnon sisäministeriölle koskien museoiden ja keräilijöiden aselupamaksuja. Viime vuosina noudatettu yhtenäinen aselupahinnoittelu uhkaa suomalaista ampuma-aseisiin liittyvää kulttuurihistorian tallentamista ja museotoimintaa.

Kotiseutuliitto esittää, että kulttuurisin perustein asekeräilijöiltä ja museoilta kohtuullistettaisiin tai mieluummin poistettaisiin kokonaan lupamaksu. Aiemmin valtion maksuperustelaki määritteli tämän ennen sovelletun poikkeuksen lupamaksuissa ja sen perusteet ovat edelleen kiistattomat.

Kotiseutuliitto viittasi lausunnossaan myös 31.5.2018 antamaansa lausuntoon esityksestä ampuma-aselain muutoksesta ja korosti, että edelleen on tärkeää, että lainsäädäntö ja sen tulkinnat eivät toisi museokokoelman hallintaan liittyviä lisääntyviä kustannuksia lupa- ja muiden hallinnollisten maksujen muodossa.

Kotiseutuliitto on huolissaan, että kansallinen aseperinne katoaa ja arvoaseet päätyvät ulkomaille, mikäli lupamaksukäytäntö pysyy nykyisenlaisena.