Lausunto verotusohjeesta yleishyödyllisille yhteisöille

28.4.2014

Yritysveroyksikkö
Viite: Diaarinumero A47/200/2014

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi,
Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille

Suomen Kotiseutuliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta verotusohjeeksi yleishyödyllisille yhteisöille.

Ohjeistus on erittäin tärkeä asiakirja yleishyödyllisille yhteisöille, jotta ne voivat suunnitella toimintaansa ja varainhankintaansa tietoisina verotuksellisista vaikutuksista ja näkökulmista. Täysin ongelmatonta ei ole se, että ratkaisuihin liittyy useimmiten tulkinnanvaraisuutta, mutta käsitellyt oikeustapaukset ratkaisuineen antavat suuntaviivoja yhteisöille. Ohjeen luonnoksessa todetaankin, ettei se ole kattava esitys yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta. Lisäksi ohjeiden yleinen selkeys, ymmärrettävyys ja määritelmien yksiselitteisyys myös maallikon näkökulmasta korostuvat ohjetta arvioitaessa.

Sen vuoksi on hyvä, että esimerkkitapauksia on lisätty aiempaan ohjeeseen verrattuna. Esimerkkien monipuolisuuden ohella lisäykset ovat tuoneet ohjeeseen ajallisesti tuoreempia tapauksia.

Hyviä lisäyksiä ajantasaistamisen kannalta ovat mm.

  • 3.2.3: internet-sivujen mainosmyyntiin liittyvä ohjeistus
  • 3.3.2: kilpailuolosuhteiden arvioinnin tarkennus
  • 3.4.4: tukisopimukset varainhankintamuotona
  • 3.4.6: luku hanketoiminnasta sekä
  • 3.4.1: verovapaan talkootyön kuvaus

Tosin talkootyön piirteiden kuvauksessa on ongelmallista, että talkootyönä pidetään vain helppoa työtä, joka ei vaadi erityistä ammattitaitoa ja on ns. jokamiehen työtä. Samassa luvussa käytetään erittäin käypää esimerkkiä yhdistyksen toimitalon korjaamisesta talkootyönä, jolloin yhdistykselle ei synny verotettavaa tuloa. Usein esimerkiksi tällaisessa talkootyössä mielellään on mukana eläkkeellä olevia rakentamisen ammattilaisia tai itse oppien remontointiin ja rakentamiseen harjaantuneita tekijöitä, jolloin kaikkea talkootyötä ei välttämättä voi kutsua jokamiehen työksi tai helpoksi. Silloin tulkinnassa on tärkeää, että nojataan muihin kriteereihin, kuten siihen, ettei talkootyötä tehdä työnantajan johdon alaisuudessa, ettei toimeksiantaja saa nimetä talkooväkeä tai että talkootyö on tilapäistä luonteeltaan.

Vaikka Kotiseutuliitto antaa lausuntonsa nimenomaan järjestötoiminnan näkökulmasta, kiinnitämme huomiota myös siihen, miten ohjeistuksella on iso merkitys harmaan talouden kitkemisessä. Samaan aikaan, kun on hyvä turvata yleishyödyllisten yhteisöjen mahdollisuus mm. talkootyöhön ja omaan varainhankintaan ilman veroseuraamuksia, on tärkeää rajata pois väärinkäytökset.

Suomen Kotiseutuliitto toteaa lisäksi yleisesti liittyen oman toimialansa yleishyödyllisten yhteisöjen, kotiseutu- ja kaupunginosayhdistysten sekä muiden yhteistä kulttuuriperintöämme vaalivien yhteisöjen toimintaan:
Verotuksessa olisi hyvä pyrkiä muodostamaan kattavasti koko maassa yhtenäinen käytäntö, jossa yhteistä suomalaista kulttuuriperintöä tukevat, vaalivat ja tallentavat työmuodot ja niitä toteuttavat yleishyödylliset yhteisöt vapautetaan tuloverotuksesta ja kiinteistöverotuksesta, jolleivat ne tarkoituksellisesti ja tietoisesti suuntaa toimintaansa elinkeinotoiminnan luonteiseksi.