Lausunto sote-uudistuksen valinnanvapauslaista

21.3.2017

Suomen Kotiseutuliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sote-uudistuksen valinnanvapauslaista

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät varsinaisesti kuulu Suomen Kotiseutuliiton toimialan piiriin, mutta kansalaisten ja asukkaiden tasavertaisuus erityisesti peruspalveluiden saajina on keskeinen ja tärkeä periaate. Sen vuoksi Kotiseutuliitto haluaa antaa lakiluonnoksesta lausuntonsa.

Se, mitä valinnanvapaus tuo lisää ja parannusta nykyisiin palveluihin verrattuna on periaatteessa kannatettava asia.

Miten mallissa valinnanvapaus toteutuu huomioiden maantieteellisten välimatkojen ja väestöpohjan erilaisuus eri puolilla maata on kuitenkin haaste. Erilaisilla alueilla on myös erilaiset tarpeet niin palvelujen kuin valinnanvapaudenkin suhteen. Samaan aikaan järjestämisvastuussa olevien maakuntien täytyy kyetä pitämään menot kurissa.

Kotiseutuliitto korostaa, että sote-uudistuksessa ja valinnanvapautta kehitettäessä edelleen on kansalaisten tasavertaisia oikeuksia palveluihin pidettävä keskeisenä tavoitteena.