Lausunto parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä, luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

Suomen Kotiseutuliitto / Hallitus 24.1.2022

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4118/2019

Kannatatteko avoimuusrekisterin perustamista Suomeen? / KYLLÄ

Mikä esillä olevista kolmesta avoimuusrekisterin soveltamisalavaihtoehdosta tulisi valita (eli mihin tahoihin kohdistuvaa lobbausta ilmoitusvelvollisuuden tulisi koskea)? / EDUSKUNTA JA MINISTERIÖT

Yleiset huomiot esityksestä

Suomen Kotiseutuliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiasta. Kotiseutuliitto pitää hyvänä ja kannatettavana vaikuttamistoiminnan avoimuutta ja näkee avoimuusrekisterin ja sitä koskevan lainsäädännön tätä edistävänä.

Samalla liitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kansalaisjärjestötoiminnan demokratiaa vahvistava vaikuttamistyö on edelleen mahdollista, eikä järjestöjen rajallisia resursseja hukata liian hankalaan byrokratiaan. Yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen toiminnan tarkoituksena on usein toimia ja vaikuttaa omien tavoitteidensa edistämiseksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tapaamiset, lausunnot, kannanotot ja asiantuntijatyö ovat jatkossakin oleellinen osa järjestöjen toimintaa. Tarvitaan selkeää ohjeistusta ja neuvontaa siitä, mikä katsotaan ammattimaiseksi ja systemaattiseksi vaikuttamiseksi ja millaisia toimia rekisteriin ilmoitetaan.

On myös tärkeää seurata lain ja rekisterin käyttöönoton jälkeen niiden vaikutuksia vaikuttamistoimintaan ja kansalaisyhteiskuntaan sekä tarvittaessa täsmentää ohjeistusta tai lain soveltamisaloja.