Lausunto luonnoksesta yksityisarkistotoiminnan strategiaksi

Suomen Kotiseutuliitto

Lausunto

14.06.2023

Asia:  KA-12148-28.02.00-2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta yksityisarkistotoiminnan strategiaksi

 

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Suomen Kotiseutuliitto pitää strategian tekemistä merkittävänä. On tärkeää, että se käsittelee nimenomaan yksityisarkistotoimintaa, eikä yksittäisiä toimijoita. Samoin on arvokasta, että strategiaa on valmisteltu yhteistyössä yksityisarkistotoimijoiden kanssa.

Kotiseutuliitto kantaa erityistä huolta kotiseutuarkistojen asemasta. Kotiseutuarkistot ovat arkistotoiminnan väliinputoajia, jotka eivät ole sen paremmin säädösten kuin avustustenkaan piirissä. Kotiseutuarkistot ovat omalta osaltaan vahvistamassa strategiassa korostettuja kansalaisyhteiskunnan moniarvoisuutta, luottamusta ja demokratiaa ja toimivat merkittävänä osana kansakunnan muistia.

Kotiseutuliitto on tehnyt kotiseutuarkistoista syksyllä 2022 valmistuneen selvityksen. Sen perusteella kotiseutuarkistojen kirjo on hyvin laaja, ja ne kaipaavat toimintaansa monenlaista tukea. Toivottavasti valmistuvan strategian kautta kotiseutuarkistojen haastava tilanne tulee laajempaan tietoisuuteen ja sitä voidaan kohentaa projektein ja hankkein.

Kotiseutuliitto pitää strategiaa sisällöllisesti ansiokkaana ja keskeisiin asioihin keskittyvänä. Strategian toimenpiteet edellyttävät laajapohjaista ja toimivaa yhteistyötä, johon valmistelutyöt jo antavat hyvää pohjaa. Kotiseutuliitto osallistuu mielellään tähän työhön.