Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen tarkoituksenmukaisen internetyhteyden nopeudesta yleispalvelussa muuttamisesta

1.4.2015

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen tarkoituksenmukaisen internetyhteyden nopeudesta yleispalvelussa muuttamisesta

Lausuntopyyntö LVM/569/03/2015

Suomen Kotiseutuliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asetuksen muutoksesta.

Lausunnossaan Suomen Kotiseutuliitto pitää pelkästään myönteisenä, että asetuksessa tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeutta nostetaan yhdestä megabitistä kahteen megabittiin sekunnissa. Suomen Kotiseutuliitto puoltaa esitystä koskien myös internetyhteyden keskimääräistä vähimmäisnopeutta.

Samalla Kotiseutuliitto toteaa, että suunta on oikea ja pidemmän tähtäimen tavoite nostaa portaittain internetyhteyksien vähimmäisnopeutta ja keskimääräistä nopeutta on tärkeä.

Vähimmäisnopeuden toteutumisen seuranta on myös tärkeää. Asetus koskee vähimmäisnopeutta luonnollisen henkilön tai yrityksen asuin- tai sijaintipaikkakunnalla kautta maan. Sen vuoksi Liikenne- ja viestintäministeriön Viestintäpolitiikan osaston muistiossa onkin asiaan kuuluvasti huomioitu, että muutokset edellyttävät mahdollisesti tukiasemien lisäämistä tai muita erityisjärjestelyjä verkkopeiton parantamiseksi. Eniten seurantaa ja varmistavia toimenpiteitä tarvitaan harvaan asutuilla alueilla, joissa internetyhteydet ovat kehittyneet hitaammin kuin muualla. Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan tutkijoiden mittauksissa huhtikuussa 2014 tosin todettiin, että jopa Keski-Suomessa, jossa latausnopeudet mittausten mukaan vaihtelivat 1-5 Mbit/s välillä, ruuhkaiset käyttöajankohdat laskevat verkon nopeuden murto-osaan.

Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä, että internetyhteys on saatavilla koko maassa. Kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi kaikilla on oltava mahdollisuus tietoliikenneyhteyksiin.