Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle laajakaistarakentamisen tuesta

Suomen Kotiseutuliitto kiittää mahdollisuudesta esittää lausuntonsa laajakaistarakentamisen tukemisesta.

Suomen Kotiseutuliitto pitää tärkeänä ja erittäin kannatettavana laajakaistarakentamisen tukemista valtion varoista.

Nykyinen koronavirusepidemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on osoittanut dramaattisella tavalla laajakaistaverkon ja internetyhteyksien tarpeellisuuden koskien kaikkia kansalaisia joka puolella Suomea. Poikkeusaika ja lisääntynyt etätyö on korostanut toimivien verkkojen merkitystä esimerkiksi työelämän ja yritystoiminnan kannalta. Myös julkisen sektorin työtä on siirtynyt kotona tehtäväksi etätyöksi. Kokemukset pitkästä poikkeusajasta voivat johtaa siihen, että etätyö lisääntyy myös tulevaisuudessa.

Kun myös yhteiskunnan tarjoamat palvelut ovat entistä enemmän digitaalisia, laajakaista on kansalaisten näkökulmasta yhteiskunnassa mukana olemisen elinehto. Sen lisäksi että peruspalvelut digitalisoituvat, myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu entistä enemmän verkossa. Internet ja toimivat laajakaistayhteydet tuovat myös taiteen ja kulttuuripalvelut jokaisen ulottuville sekä mahdollistavat elinikäisen oppimisen. Laajakaista parantaa kaikkien palvelujen ja sisältöjen saavutettavuutta ja sitä kautta yhdenvertaisuutta.

Laajakaistayhteyksien ulottaminen tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti mahdollisimman laajasti ja kattavasti koko maahan on nyt ja tulevaisuudessa erityisen perusteltua.

Suomen Kotiseutuliitto
hallitus
5.6.2020

Lausuntopyyntö ja aiheesta annetut lausuntopalvelussa