Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset

3.3.2011

Lausunto oikeusministeriölle selvityksestä ’Järjestöjen taloudelliset toimintaedellytykset ’

Selvityksessä puututaan kansalaisjärjestöjen toiminnan kannalta varsin keskeisiin kysymyksiin. Suomen Kotiseutuliitto korostaa, että selvityksen toimenpiteitä tulisi ryhtyä pikaisesti myös toteuttamaan.

Selvittäjien käsitykseen siitä, että järjestötoiminnan ja vapaaehtoistyön taloudellisia toiminta-edellytyksiä tulisi vastakin, nyt tehdyn ansiokkaan selvityksen tapaan, käsitellä monialaisesti ja kokonaisuutena, myös tulevien toimenpiteiden osalta, voidaan epäröimättä yhtyä.

Selvityksessä esiin otettu kansalaisyhteiskuntasitoumus olisi muille ehdotetuille toimenpiteille taustaa ja uskottavuutta luova ensiaskel, joka tulisi ottaa mahdollisimman pian uuden valtio-neuvoston nimittämisen jälkeen.

Eräs avainkysymys järjestöjen kannalta näyttävät olevan ne julkiset palvelut, jotka lakkaavat tai joita supistetaan julkisen sektorin kustannuspaineissa. Kotiseutuliiton paikallisuuteen ja kulttuureihin keskittyvillä toimintasektoreilla tällaisia ovat esimerkiksi pienet paikallismuseot, kotiseutuarkistot, lähikirjastot ja pienet koulut. Niiden ylläpidon jatkamisessa näyttävät monessa tapauksessa olevan ainoita mahdollisuuksia paikalliset järjestötoimijat, joskus kunnan kumppaneina.

Näiden sivistysyhteiskunnan kannalta hyvin olennaisten rakenteiden säilyttäminen toimivina, edes vapaaehtoisvoimin, on kansallinen velvollisuus. Siksi niiden kohdalta on aihetta ennakkoluulottomasti raivata, selvityksen yleislinjojen mukaisesti, kaikki byrokraattiset ja hallinnon sektoroitumisesta aiheutuvat esteet, erityisesti taloudelliset.

Olisikin aihetta ottaa vakavasti pohdittavaksi pienten toimijoiden verotuksen radikaali yksinkertaistus, pelkäämättä tuloverolainsäädännön avaamistakaan tarvittaessa.

Selvityksessä puututaan myös maassamme syntyneeseen kilpailuneutraliteetin yliherkkään tulkintaan. Tässä asiassa olisi tulkintatehtävä siirrettävä pois siihen toimeen sopimattomalta verohallinnolta kilpailuviranomaisille. Edellä mainittujen pienten toimijoiden kohdalla koko kilpailuneutraliteetti on Kotiseutuliiton käsityksen mukaan täysin absurdi kysymys eikä ole este toimiville markkinoille.

Suomen Kotiseutuliitto korostaa vahvan kansalaisyhteiskunnan olevan niin keskeisen osan suomalaista kansallista identiteettiä ja vakiintuneita toimintatapoja, että julkisella vallalla on erityinen velvollisuus huolehtia sen reunaehtojen pysymisestä toimijoille suotuisina.