Vädjan till alla hemorter att respektera mänskligheten i all sin mångfald

Vädjan till alla hemorter 6.9.2015

Bästa hembygdsvänner,

Krig och våld förflyttar idag stora mängder av människor. Dessa är människor som flyr från krig, våld, hungersnöd, hemlöshet, från att ha blivit berövade sina hemorter, eller från krigsföring som sker i hemorten. De flyr med sina barn för att få sina familjer i säkerhet, eller har skickat de yngre i släkten för att kunna arbeta och vara bortom fara.

Medelhavet har blivit en grav för tusentals barn, kvinnor och män. Familjer söker trygghet så desperat att många tar risker som blir deras undergång. Mängder har ändå kommit fram till Europa, och även till Finland. Varje dag kommer tio- eller hundratals asylsökande till vårt land. De är vanliga människor som behöver tak över huvudet, värme, mat och hälsovård. Det finns också ett akut behov av undervisning för barnen så att deras vardag stabiliseras.

Det finska folket har ovanligt kraftfull erfarenhet av att ta emot och ta hand om stora mängder människor. Det hände sig ju i vårt lands historia att 400 000 karelare evakuerades från Karelen till andra delar av Finland. Även det var en svår tid då det blev nödvändigt för människor att ge upp sina hem, grannar och sin egendom, att dela med sig av vad de hade och att ta emot av det som gavs dem. Vi klarade av detta och det lärde oss att arbeta tillsammans och vi fick dela stoltheten över vad vi åstadkommit tillsammans.

Nu är det dags för att hjälpa dem som idag behöver vår hjälp. Vi vädjar därför till alla som älskar sina hemorter och mänskligheten att öppna sina hjärtan och sitt sinne och hjälpa dem som behöver vår hjälp. Vi ber att så många hemorter som möjligt öppnar sig för att ta emot och hjälpa flyktingar. Våra gemensamma värderingar och vår styrka bygger på att respektera mänskligheten oberoende av möjliga olikheter.

Idag behövs vi alla. Politikerna behöver göra hållbara beslut för att åstadkomma trygghet och fred. Varje människa behöver inse smärtan och otryggheten som får dessa människor att ta till flykt. Vi behöver se vikten i att finnas där för dem som söker vår hjälp. Vi måste stöda dem så att de klarar sig tills morgondagen. För att detta ska lyckas måste dörrar öppnas mellan människor, för ömsesidigt ombryende och medmänskligt bemötande.

Låt oss hjälpa tillsammans!

Finlands Hembygdsförbund

Kirsi Moisander, ordförande för styrelsen
Janne Vilkuna, förbundsordförande
Riitta Vanhatalo, verksamhetsledare


Suomen Kotiseutuliitto pyytää, että mahdollisimman moni kotiseutu olisi valmis vastaanottamaan ja auttamaan pakolaisia. Kotiseutuliikkeellä on mahdollisuus ja kokemusta toimia pitkäjänteisesti kotoutumisen edistämiseksi.

Vetoomus suomeksi: Vetoomus kotiseuduille inhimillisen Suomen puolesta