Paikallisuus otettava huomioon alueiden kehittämisessä

Vuosikokouksen julkilausuma 29.7.2011

Valtakunnallisille kotiseutupäivilleen Turkuun kokoontunut suomalainen kotiseutuväki odottaa uudelta hallitukselta tarmokkaita toimia paikallisuuden huomioimisessa uuden kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelussa.

Paikallisen tiedon ja kokemuksen huomioon ottaminen kunnallisessa päätöksenteossa ja siihen liittyvässä yhteisten asioiden hoidossa on merkittävä haaste kuntaliitoksissa.

Asukkaiden hyvinvointi ja viihtyvyys luovat edellytykset vahvan paikallisidentiteetin muodostumiselle. Paikallisuusnäkökulma, jonka asiantuntemusta suomalainen kotiseutuliike edustaa, on olennainen osa elinvoimaisten paikallisyhteisöjen ylläpitoa ja vahvistamista.

Kuntatalouden tiukkuus on paikoittain johtamassa joidenkin kuntapalvelujen siirtymiseen vapaaehtoispohjalle. Erityisesti siirtyviä palveluita on kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa, joista paikallismuseotoiminta on yksi esimerkki. Kolmas sektori kykenee tarjoamaan toimivia ratkaisuja ja voimavaroja paikallisten tehtävien hoitoon.

Vapaaehtoistyön valjastaminen yhteisiin tarkoituksiin edellyttää toimivia yhteistyösuhteita päättäjätasojen välillä sekä uusia toimintamalleja alueen asukkaiden ja kuntien päätöksentekorakenteiden välille. Siksi paikallisen itsemääräämisoikeuden rakenteita ja toteutumiskanavia tulee uudessa kuntaympäristössä kehittää asukkaiden hyvinvoinnin ja paikallisen identiteetin näkökulmat huomioon ottaen.

Suomen Kotiseutuliitto pitää välttämättömänä asukasnäkökulman ja paikallisuuden vahvaa huomioon ottamista kunnallislain kokonaisuudistuksen valmistelussa, sekä asiasisältönä että lakiuudistuksen valmistelun asiantuntemusalueena.

Samalla liitto haluaa muistuttaa sen piirissä olevan vahvan asiantuntemuksen olevan käytettävissä paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnantason kehittämisessä.

Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistysten verkosto kattaa maamme kaikki kunnat. Yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 200 000 henkilöä.