Kotiseutuyhdistykset mukaan maakuntasuunnitteluun

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma Valtakunnallisilla Kotiseutupäivillä Seinäjoella 9.8.2013

Suomen talouden haasteista johtuen kunta- ja palvelurakenteet ovat muutoksessa. Uusia toimintamalleja rakennettaessa korostuu paikallisyhteisöjen asiantuntemus kansalaisnäkökulman esiintuojana sekä alueellisessa että paikallisessa kehittämisessä.

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pitää tärkeänä, että kotiseutuyhdistykset ottavat osaa ja ne kutsutaan mukaan maakuntasuunnitelmien, -ohjelmien ja -kaavojen valmisteluun aktiivisina ehdotusten tekijöinä ja lausunnon antajina. Järjestöt voisivat myös toimia nykyistä aktiivisemmin kehittämishankkeiden toteuttajina. Tämä edellyttää kuitenkin vahvaa paikallista ja alueellista yhteistyötä. Jokaisen paikallistoimijan tulisi tehdä työtä kuntien ja yhdistysten yhteistyön tiivistämiseksi.

Kotiseututyötäkään ei voida tehdä vain ilmaisena vapaaehtoistyönä. Kulttuuriperinnön hyödyntäminen suunnittelussa sekä uusien, kulttuurista voimaa saavien elinkeinojen synnyttäminen edellyttävät työtä, koulutusta ja resursseja. Tämä on otettava maakunnallisessa ohjelmatyössä huomioon.