Järjestöt esittävät valtion lisätalousarvioon määrärahaa seurantalojen tukemiseen

Suomen Kotiseutuliitto ja seurantaloja omistavien yhteisöjen keskusjärjestöt esittävät valtion lisätalousarvioon määrärahaa, jolla tuetaan seurantaloyhteisöjä koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Koronapandemiasta johtuvien viranomaismääräysten vaikutus paikallisyhteisöille on ollut musertava. Seurantaloja ylläpitävät yhteisöt ovat vaikeuksissa, kun tiloja ei voida käyttää eikä tuloja saada kattamaan kiinteitä kustannuksia. Taloudellisten tappioiden ei tulisi jäädä yksin paikallisyhteisöjen kannettavaksi.

Tilanne on ajanut toimijoita vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen, jossa toiminnan jatkuminen on epävarmaa. Uhattuna ovat paikallinen harrastus- ja kulttuuritoiminta sekä talojen rakennusperinnön säilyminen.

Seurantaloyhteisöjen vaikea tilanne tulee esille opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyssä (Opetus- ja kulttuuriministeriön kysely 20.4.2020 – 26.4.2020 koronapandemian vaikutuksista taiteen, kulttuurin ja luovien alojen toimintaan ja talouteen) sekä Suomen Nuorisoseurojen jäsenilleen tekemässä kyselyssä.

Kyselyjen tulosten mukaan suurimmalla osalla seurantaloista toiminta on loppunut rajoitusten vuoksi kokonaan. Seurantaloja ylläpitävien yhteisöjen tulot muodostuvat lähes kokonaan tilojen käytöstä saatavista vuokrista. Nämä tulot ovat nyt loppuneet. Talojen ylläpitokustannukset juoksevat normaalisti, ja suurella osalla yhteisöistä on vaikeuksia selvitä niistä.

Järjestöt esittävät lisätalousarvioon 1,5 miljoonan euron määrärahaa, jolla autetaan kriisitilanteeseen pandemiarajoitusten takia joutuneita seurantaloja ylläpitäviä yhdistyksiä.

Esityksen ovat tehneet Finlands Svenska Hembygdsförbund, Finlands Svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Kansantalojen Liitto, Marttaliitto, ProAgria Keskusten Liitto ja Keskukset sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja piirikeskukset, Raittiuden ystävät, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kylät, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Työväentalojen Liitto.

Taustaa

Seurantalo on yhteisnimitys monimuotoisesta ryhmästä eri aikakausien arkkitehtuuria edustavia taloja, joita aatteelliset yhdistykset ovat rakentaneet kokoontumistiloikseen. Vanhimmat säilyneet talot on rakennettu 1880-luvulla. Kyläyhdistykset ovat lisäksi ottaneet kylätalokäyttöön mm. vanhoja kansakouluja. Kaikkiaan seurantaloja arvioidaan olevan nykyisin noin 2500, joista joka neljäs on arvioitu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi.

Seurantalojen korjauksiin on myönnetty valtionavustuksia vuodesta 1978 alkaen. Suomen Kotiseutuliitto on huolehtinut avustusten jakamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuodesta 2004 lähtien.