Turvallisesti paikallismuseossa

Luotu 5/2020
Päivitetty 5/2021

Monella paikkakunnalla kaivataan jo kulttuuria, ja eri paikkakuntien tilanteet huomioiden paikallismuseoita on mahdollista pitää kesällä 2021 auki, viranomaisten terveysohjeita noudattaen.

Museoissa kannattaa  seurata OKM:n ja THL:n yleisiä ohjeita ja suosituksia yleisötilaisuuksien järjestämisestä sekä aluehallintovirastojen ohjeistusta kulttuuritilojen avoinna pidosta. Aluehallintoviranomaisten eri alueita koskevat määräykset löytyvät täältä ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin rajoituksista täältä.

Museokohteet ovat erilaisia, mutta turvaetäisyyksiä (1–2 metriä) ja hygieniaohjeistuksia tulee kaikkialla noudattaa. Myös asiakasmääriä on tarvittaessa rajattava. Asiakkaita on hyvä ohjeistaa tulemaan museoon vain terveenä ja mieluiten kasvomaskia käyttäen.

Paikallismuseon sisääntulon yhteydessä kannattaa olla saatavilla käsihuuhdetta. Erityistä huomiota on syytä kohdistaa tilojen siivoukseen sekä vierailijoiden saniteettitiloihin. Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja välineiden käyttöä tulee välttää. Myös vieraskirjan käyttöä on vältettävä. Katso Kotiseutuliiton hygienia- ja turvallisuussuositukset.

Koronatilanteen muuttumista on hyvä tarkastella jatkuvasti ja reagoida tilanteeseen tarvittaessa nopeastikin. Suositamme että paikallismuseot tutustuvat rohkeasti digitaalisiin opastusmahdollisuuksiin, kuten eMuseo-palveluun (Tietopankki > emuseo).

Tilaisuuksien järjestäminen paikallismuseossa

Mikäli järjestät tilaisuutta, tutustu tarkasti terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä laatimiin hygienia- ja turvallisuusohjeisiin, joiden tarkoitus on ehkäistä viruksen leviämistä kokoontumisissa ja yleisötilaisuuksissa.

Tapahtumien suhteen kannattaa harkita myös etä- ja omatoimitapahtumia, joihin löytyy vinkkejä esimerkiksi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien verkkosivuilta.

Tutustu myös yleisiin korona-ajan kotiseututyön suosituksiin.

Museoliitto on tuottanut kaikkien museoiden käyttöön julisteen, jossa muistutetaan turvallisesta museokäynnistä.