Turvallisesti paikallismuseossa

Museokohteet ovat moninaisia, ja eri paikkakuntien tilanteet huomioiden paikallismuseoita voi 1.6. lähtien avata harkitusti, viranomaisten terveysohjeita noudattaen ja perinteisiä kesäjuhlia välttäen. Paikallismuseon avaaminen ei vaadi erillistä lupaa.

Paikallismuseoiden hoitajien kannattaa tutustua tarkasti Museoviraston 22.5.2020 antamiin, museoiden avaamista koskeviin ohjeisiin. Annetuissa ohjeissa sovelletaan OKM:n ja THL:n ohjeita ja suosituksia yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Katso Museoviraston ohjeet täältä.

Ohjeissa museokohteiden turvallisen avaamisen takaamiseksi ei ole annettu varsinaisia neliö- tai henkilömäärään liittyviä asiakasmäärärajoituksia. Kohteet ovat erilaisia, mutta turvaetäisyyksiä (1–2 metriä) ja hygieniaohjeistuksia tulee kaikkialla noudattaa. Myös asiakasmääriä on tarvittaessa rajattava.

Paikallismuseon sisääntulon yhteydessä on oltava saatavilla käsihuuhdetta. Erityistä huomiota on syytä kohdistaa tilojen siivoukseen sekä vierailijoiden saniteettitiloihin. Yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja välineiden käyttöä tulee välttää. Myös vieraskirjan käyttöä on vältettävä. Katso hygienia- ja turvallisuussuositukset.

Koronatilanteen muuttumista on hyvä tarkastella jatkuvasti ja reagoida tilanteeseen tarvittaessa nopeastikin. Suositamme että paikallismuseot tutustuvat rohkeasti digitaalisiin opastusmahdollisuuksiin, kuten eMuseo-palveluun (Tietopankki > emuseo).

Museoliitto on tuottanut kaikkien museoiden käyttöön julisteen, jossa muistutetaan turvallisesta museokäynnistä.