Kotiseututyö koronan aikaan

Luotu 11.5.2020
Päivitetty 10/2020

Kotiseututyön suosituksia korona-aikaan – kärjessä terveys, vastuullisuus ja jatkuvuus

Kesästä alkaen kotiseututyö jatkui uudenlaisessa maailmassa. Loppukesästä Suomen koronatilanne muuttui epäsuotuisampaan suuntaan ja aluehallintovirastot antoivat uusia, suuria yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia. Toivomme Kotiseutuliiton jäsenten yhä suosivan etätapahtumia ja kokeilevan uudenlaisia toimintamuotoja.

Kotiseutuliikkeen tekemä työ on juuri nyt erityisen tärkeää, sillä se vahvistaa yhteisöjä ja yhteisöjen kriisinkestävyyttä. Kotiseututyön ei pidä lamaantua meitä kaikkia koettelevien haasteiden edessä. Työhön tarvitaan jatkuvuutta ja uusia toimintamuotoja, sillä koronatilanne voi jatkua vielä pitkään.

Mikäli olet järjestämässä suurta tilaisuutta, tutustu viranomaisohjeisiin ja rajoituksiin huolellisesti. Ohjeissa kehotetaan mm. huolehtimaan hygieniasta tarkasti ja ylläpitämään 1–2 metrin pituiset turvavälit. Tarvittaessa tilaisuuden henkilömäärää tulee rajata.

Jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu merkittävästi huonompaan suuntaan, aluehallintovirastot voivat joutua muuttamaan antamiaan rajoituksia. Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan. Siten ehkäisemme omalta osaltamme ja yhdessä koronaviruksen leviämistä.

Suomen Kotiseutuliitto suosittaa, että

  • kasvokkain tapahtuvaa toimintaa tehdään harkiten, aina viranomaisten turvamääräyksiä noudattaen
  • yhdistykset kokeilevat rohkeasti erilaisia mahdollisuuksia järjestää poikkeuksellisiin olosuhteisiin soveltuvia tilaisuuksia ja kehittävät uudenlaisia toimintamuotoja. Yhdistykset saavat toimintoihinsa tukea liiton verkkosivuilta (ks. Tietopankki)
  • yhdistykset pitävät yhteyttä jäsenistöön pääosin etäyhteyksin
  • kokoukset ja koulutukset toteutetaan etäyhteyksin (ks. Tietopankki > sähköinen kokous) tai mahdollistetaan myös etäosallistuminen
  • muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin osallistutaan pääasiassa etäyhteyksin
  • työntekijät tekevät työnsä etätyönä, mikäli se on mahdollista
  • suositaan ulkoilmatilaisuuksia

Kotiseutuliiton suositukset eivät ole viranomaisohjeita. Kotiseutuliitto ei vastaa siitä, miten kentällä toimitaan. Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla.

Kotiseutuliiton omissa kokouksissa ja tapahtumissa suositaan etäyhteyksiä tai mahdollisestaan kahden metrin turvaväli ja käytetään kasvomaskeja. Kotiseutuliiton työntekijät tekevät osittain etätöitä. Liitto seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä sekä viranomaisohjeita ja päivittää omia suosituksiaan tilanteen mukaan.

Fyysiset kokoontumiset ja tapahtumat

Mikäli fyysisiä tilaisuuksia järjestetään, suositamme ulkoilmatapahtumia. Tapahtumien järjestäjän tulee huomioida, että kotiseututyössä toimii paljon riskiryhmiin kuuluvia aktiiveja.

Mikäli jäsenemme näkevät tarpeellisena järjestää fyysisiä kokoontumisia, niin osallistujien turvallisuuden ja hygienian lisäksi tulee kiinnittää huomioita myös järjestäjien turvallisuuteen. Katso hygienia- ja turvallisuussuositukset.

Saniteettitilojen ja kahvipuffettien hygieniasta huolehtiminen on korona-aikana ulkotilaisuuksissa ongelmallista ja suunniteltava tarkoin. Suositamme, että tilaisuudet olisivat sellaisia, joissa vierailija voi käydä paikan päällä lyhyesti ja vain rajallisen ajan, jolloin kävijä voi suunnitella vierailunsa siten, ettei pääsääntöisesti tulisi tarvetta wc-käynnille eikä välipalan ostoon. Jos tilaisuudessa on välttämätöntä olla tarjoilua, niin yksi henkilö voi annostella asiakkaille tuotteet ja lisukkeet. Käteisen rahan käsittelyä tulisi välttää.

Koronarajoitusten aikaan pitää muistaa välttää myös niitä yhdistysten ja museoiden perinteisiä toimintoja, joissa käytetään yhteisiä esineitä, kuten vieraskirjan käyttö.

Katso erillisohjeet paikallismuseoille

Avin verkkosivuilla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sitä päivitetään sitä mukaa, kun uutta ohjeistusta saadaan.

Koronan vaikutukset kotiseututoimintaan -kysely on käynnissä

Kotiseutuliitto etsii korona-ajan tilanteeseen sopivia kotiseututyön toimintamalleja muun muassa jäsenkyselyn avulla. Vastausten avulla muodostetaan tilannekuva jäsenistön tilanteesta ja jaetaan hyviä oivalluksia. Tilannekuvan avulla kehitetään jäsentoimintaa ja edunvalvontaa. Koronan vaikutukset kotiseututoimintaan -kysely on auki 12.5. alkaen osoitteessa https://bit.ly/koronavaikutukset.

Liitto seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä sekä viranomaisohjeita ja päivittää omia suosituksiaan tilanteen mukaan.