Kotiseututyö koronan aikaan

Luotu 11.5.2020
Päivitetty 6/2021

Kotiseututyön suosituksia korona-aikaan – kärjessä turvallisuus, vastuullisuus ja jatkuvuus

Viime vuodesta alkaen kotiseututyötä on toteutettu uudenlaisessa maailmassa. Kotiseutuliikkeen tekemä työ on juuri nyt erityisen tärkeää, sillä se vahvistaa yhteisöjä ja yhteisöjen kriisinkestävyyttä. Kotiseututyön ei pidä lamaantua meitä kaikkia koettelevien haasteiden edessä. Työhön tarvitaan jatkuvuutta ja uusia toimintamuotoja.

Pitkään jatkunut koronatilanne houkuttelee kesän myötä avaamaan toimintoja, vaikka tautitilanne on Suomessa edelleen arvaamaton. Yleisötilaisuuksien sekä kokouksten järjestämisessä on yhä huomioitava erilaisia määräyksiä.  Toivomme Kotiseutuliiton jäsenten suosivan ulkoilmatapahtumia sekä kokeilevan uudenlaisia toimintamuotoja etätapahtumia unohtamatta. Sisätiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa on noudatettava erityisen tarkasti terveys- ja hygieniaohjeita sekä paikallisten viranomaisten määräyksiä.

Koko maata koskevista rajoituksista on siirrytty aluekohtaisiin rajoituksiin, jotka perustuvat kunkin alueen koronatilanteen vakavuuteen. Eri puolilla Suomea on samaan aikaan voimassa erilaisia rajoituksia sekä määräyksiä. Aluehallintovirastojen antamat rajoitukset muuttuvat epidemiatilanteen muutosten myötä. Mikäli olet järjestämässä tilaisuutta, tutustu oman toiminta-alueesi viranomaisohjeisiin ja rajoituksiin huolellisesti.

Aluehallintoviranomaisten eri alueita koskevat määräykset löytyvät täältä.

Ohjeissa korostuu jokaisen toimijan ja kansalaisen oma vastuu noudattaa viranomaisten määräyksiä ja suosituksia omassa toiminnassaan. Siten ehkäisemme omalta osaltamme ja yhdessä koronaviruksen leviämistä.

Tilaisuuden järjestäjällä on velvollisuuksia

Mikäli järjestät tilaisuutta, tutustu tarkasti terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä laatimiin hygienia- ja turvallisuusohjeisiin, joiden tarkoitus on ehkäistä viruksen leviämistä kokoontumisissa ja yleisötilaisuuksissa.

Poimintoja yllä mainitun asiakirjan velvollisuuksista ja suosituksista:

  • vältetään lähikontakteja ja kasvokkain tapahtuvaa toimintaa
  • varmistetaan riittävien etäisyyksien toteutuminen ja ennakkosuunnittelulla ehkäistään jonojen syntymistä
  • kiinnitä huomiota hygieniaan. Osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen (pesemällä kädet tai käyttämällä käsihuuhdetta)
  • järjestäjän tulee suositella kasvomaskin käyttöä
  • osana tilaisuuden tiedotusta suositellaan jakamaan tietoa oikeanlaisesta yskimis- ja niistämishygieniasta

Kesän myötä ulkona voidaan toimia vapaammin, mutta suositamme yleisesti:

  • sisätiloja mieluummin toimimaan ulkona
  • sisätilaisuuksissa huomioimaan viranomaisohjeet erityisen tarkasti
  • kokeilemaan rohkeasti erilaisia mahdollisuuksia järjestää poikkeusolosuhteisiin soveltuvia tilaisuuksia ja kehittämään uudenlaisia toimintamuotoja. Yhdistykset saavat toimintoihinsa tukea liiton verkkosivuilta (ks. Tietopankki).
  • mahdollistaa kokouksiin etäosallistuminen (ks. esim.  Tietopankki > sähköinen kokous)
  • työntekijöitä tekemään työnsä etätyönä, mikäli se on mahdollista

Kotiseutuliiton suositukset eivät ole viranomaisohjeita. Kotiseutuliitto ei vastaa siitä, miten kentällä toimitaan. Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla.

Kotiseutuliiton omissa kokouksissa ja tapahtumissa suositaan edelleen etäyhteyksiä. Kotiseutuliiton työntekijät tekevät tällä hetkellä pääosin etätöitä. Liitto seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä sekä viranomaisohjeita ja päivittää omia suosituksiaan tilanteen mukaan.

Katso erillisohjeet paikallismuseoille.

Avin verkkosivuilla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sitä päivitetään sitä mukaa, kun uutta ohjeistusta saadaan.

Oikeusministeriön verkkosivuilla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, esimerkiksi yhdistysten vuosikokouksiin liittyen.