Kotiseututyö koronan aikaan

Luotu 11.5.2020
Päivitetty 1.6.2020

Kotiseututyön suosituksia koronakesäksi – kärjessä terveys, vastuullisuus ja jatkuvuus

Kesän alkaessa koronarajoitukset lievenevät ja kotiseututyö jatkuu uudenlaisessa maailmassa. Toivomme Kotiseutuliiton jäsenten suosivan etätapahtumia ja kokeilevan uudenlaisia toimintamuotoja.

Kotiseutuliikkeen tekemä työ on juuri nyt erityisen tärkeää, sillä se vahvistaa yhteisöjä ja yhteisöjen kriisinkestävyyttä. Kotiseututyön ei pidä lamaantua meitä kaikkia koettelevien haasteiden edessä. Työhön tarvitaan jatkuvuutta ja uusia toimintamuotoja, sillä koronatilanne ei mene nopeasti ohi.

Rajoitusten vähittäisestä purkamisesta huolimatta kehotamme kotiseutuväkeä malttiin ja vastuullisuuteen. Viranomaisten suositusten mukaan kokoontumisia, matkustusta ja ryhmäharrastustoimintaa kannattaa yhä pääasiassa välttää.

Suomen Kotiseutuliitto suosittaa, että

  • toimintaa käynnistetään harkiten, viranomaisten turvamääräyksiä noudattaen
  • yhdistykset kokeilevat rohkeasti erilaisia mahdollisuuksia järjestää poikkeuksellisiin olosuhteisiin soveltuvia tilaisuuksia ja kehittävät uudenlaisia toimintamuotoja. Yhdistykset saavat toimintoihinsa tukea liiton verkkosivuilta (ks. Tietopankki)
  • yhdistykset pitävät yhteyttä jäsenistöön etäyhteyksin
  • kokoukset ja koulutukset toteutetaan etäyhteyksin (ks. Tietopankki > sähköinen kokous)
  • muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin osallistutaan pääasiassa etäyhteyksin
  • työntekijät tekevät työnsä etätyönä, mikäli se on mahdollista
  • suositaan ulkoilmatilaisuuksia

Kotiseutuliiton suositukset eivät ole viranomaisohjeita. Kotiseutuliitto ei vastaa siitä, miten kentällä toimitaan.

Viranomaisohjeen mukaan korkeintaan 50 hengen tilaisuuksia voi järjestää 1.6. alkaen. Lisäksi 15.5. julkaistun ohjeen mukaan myös yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia saa järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Kaikki yli 500 henkilön yleisötilaisuudet kielletään poikkeuksetta 31.7. saakka.

Katso erillisohjeet paikallismuseoille

Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla.

Kotiseutuliiton omat tapahtumat toteutetaan ainakin elokuun loppuun asti etäyhteyksin. Myös Kotiseutuliiton työntekijät tekevät ainakin elokuun loppuun asti pääosin etätöitä. Liitto seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä sekä viranomaisohjeita ja päivittää omia suosituksiaan tilanteen mukaan.

Fyysiset kokoontumiset ja tapahtumat

Mikäli fyysisiä tilaisuuksia järjestetään, suositamme ulkoilmatapahtumia. Tapahtumien järjestäjän tulee huomioida, että kotiseututyössä toimii paljon riskiryhmiin kuuluvia aktiiveja. Heidän tulee jatkossakin välttää lähikontakteja.

Mikäli jäsenemme näkevät tarpeellisena järjestää fyysisiä kokoontumisia, niin osallistujien turvallisuuden ja hygienian lisäksi tulee kiinnittää huomioita myös järjestäjien turvallisuuteen. Katso hygienia- ja turvallisuussuositukset.

Saniteettitilojen ja kahvipuffettien hygieniasta huolehtiminen on korona-aikana ulkotilaisuuksissa ongelmallista ja suunniteltava tarkoin. Suositamme, että tilaisuudet olisivat sellaisia, joissa vierailija voi käydä paikan päällä lyhyesti ja vain rajallisen ajan, jolloin kävijä voi suunnitella vierailunsa siten, ettei pääsääntöisesti tulisi tarvetta wc-käynnille eikä välipalan ostoon. Jos tilaisuudessa on välttämätöntä olla tarjoilua, niin yksi henkilö voi annostella asiakkaille tuotteet ja lisukkeet. Käteisen rahan käsittelyä tulisi välttää.

Koronarajoitusten aikaan pitää muistaa välttää myös niitä yhdistysten ja museoiden perinteisiä toimintoja, joissa käytetään yhteisiä esineitä, kuten vieraskirjan käyttö.

Katso erillisohjeet paikallismuseoille

Uusia viranomaisohjeita kesätapahtumista saadaan toukokuun aikana

Nyt annetut viranomaisohjeet ovat voimassa toistaiseksi. Aluehallintovirastot valmistelevat kesää koskevat tarkemmat päätökset toukokuun loppuun mennessä ja tiedottavat niistä sen jälkeen.

Avin verkkosivuilla on vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sitä päivitetään sitä mukaa, kun uutta ohjeistusta saadaan.

Koronan vaikutukset kotiseututoimintaan -kysely on käynnissä

Kotiseutuliitto etsii korona-ajan tilanteeseen sopivia kotiseututyön toimintamalleja muun muassa jäsenkyselyn avulla. Vastausten avulla muodostetaan tilannekuva jäsenistön tilanteesta ja jaetaan hyviä oivalluksia. Tilannekuvan avulla kehitetään jäsentoimintaa ja edunvalvontaa. Koronan vaikutukset kotiseututoimintaan -kysely on auki 12.5. alkaen osoitteessa https://bit.ly/koronavaikutukset.

Liitto seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä sekä viranomaisohjeita ja päivittää omia suosituksiaan tilanteen mukaan.