Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

 1. Europa Nostra Finland ry
 2. Kansantalojen Liitto
 3. Käsi- ja Taideteollisuusliitto Taito ry
 4. MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry)
 5. Suomen Asehistoriallinen Seura ry
 6. Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry
 7. Suomen Kuntaliitto
 8. Suomen Kylät ry
 9. Suomen Nuorisoseurat ry
 10. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
 11. Veteraanimoottoripyöräklubi ry
 12. Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry