Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

 1. Europa Nostra Finland ry
 2. Kansantalojen Liitto
 3. Käsi- Ja Taideteollisuusliitto
 4. MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry)
 5. Raittiuden Ystävät
 6. Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry
 7. Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry
 8. Suomen Kuntaliitto
 9. Suomen Kylätoiminta ry
 10. Suomen Nuorisoseurojen Liitto
 11. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
 12. Veteraanimoottoripyöräklubi ry