Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

 1. Europa Nostra Finland ry
 2. Kansantalojen Liitto
 3. Käsi- Ja Taideteollisuusliitto
 4. MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry)
 5. Raittiuden Ystävät
 6. Sukuseurojen Keskusliitto ry
 7. Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry
 8. Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry
 9. Suomen Kuntaliitto
 10. Suomen Kylät ry
 11. Suomen Nuorisoseurojen Liitto
 12. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
 13. Veteraanimoottoripyöräklubi ry