Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

  1. Europa Nostra Finland ry
  2. Kansantalojen Liitto
  3. Käsi- ja Taideteollisuusliitto Taito ry
  4. MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry)
  5. Suomen Asehistoriallinen Seura ry
  6. Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry
  7. Suomen Kylät ry
  8. Suomen Nuorisoseurat ry
  9. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
  10. Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry