Suomen Kotiseutuliitto vetoaa kuntiin ja vuokranantajiin: tukekaa yleishyödyllisiä yhdistyksiä

Suomen Kotiseutuliitto vetoaa kuntiin ja vuokranantajiin, jotta nämä tukisivat yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Yhdistykset ovat vaikeuksissa ja rakennusperintö uhattuna vuokratulojen romahdettua.

Koronaviruksen aiheuttamat tilaisuuksien peruuntumiset ja kokoontumiskiellot ovat lamauttaneet satojen yhdistysten toiminnan eri puolilla Suomea. Yhdistysten keskeinen tulonhankintakeino eli seurantalojen ja asukastilojen edelleenvuokraus on tyrehtynyt.

Suomen Kotiseutuliitto on huolissaan näiden kolmannen sektorin tärkeää yleishyödyllistä toimintaa harjoittavien yhdistysten taloudellisesta asemasta.

Moni yhdistys toimii vuokratiloissa tai omistaa kiinteistön, jota ei voi tällä hetkellä käyttää tai vuokrata. Tilan vuokraaminen eteenpäin muille toimijoille on tärkein tulotekijä, joka mahdollistaa rakennuksen huollon, ylläpidon ja yhdistyksen oman tilavuokran tai kiinteistöverojen maksun.

Yhdistyksille kertyy viikko viikolta huomattavia kuluja kiinteistöistä, joita ei voida käyttää. Esimerkiksi maamme sadat seurantalot ovat yleensä vanhoja ja isokokoisia rakennuksia, ja niiden lämmitys- sekä muut normaalit ylläpitokustannukset ovat korkeita.

Yhdistysten omistamat tai vuokraamat talot ovat usein myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja varsin iäkkäitä kiinteistöjä. Lisäksi yhdistysten hallinnoima rakennusperintö vaatii jatkuvaa huoltoa ja suunnitelmallisia laajoja korjaushankkeita.

Taloudelliset vaikeudet eivät ainoastaan lamaannuta yhdistysten yhteiskunnallisesti hyödyllistä toimintaa vaan siirtävät myös talojen korjauksia, mikä muodostaa uhan arvokiinteistöjen säilymiselle.

Lukuisat yhdistykset taloudellisissa vaikeuksissa vuokratulojen romahdettua

Seurantalot ovat menettämässä koko parhaan vuokrasesongin, kevään ja kesän. Talojen varauskalenterit ovat tyhjillään syksyyn asti. Poikkeusolot ovat saaneet ihmiset varovaisiksi ja varauksia ei siirretä tulevaisuuteen vaan ne perutaan kokonaan. Normaalisti sesongin aikana kerätään tulot koko vuoden kuluihin.

Yleishyödyllisillä, voittoa tavoittelemattomilla yhdistyksillä ei usein ole puskurirahastoja poikkeusolojen varalle. Tulojen romahdus on ajamassa yhdistyksiä taloudellisiin vaikeuksiin.

Suomen Kotiseutuliitto vetoaa yhdistysten tilojen vuokranantajiin ja kotikuntiin, ja pyytää näitä tukemaan yhdistyksiä: Monissa tapauksissa seurantalossa vuokralla oleva yhdistys voi olla umpikujan edessä ja tarvitsee kipeästi vuokrien anteeksiantoa. Vuokramaksun lykkäys tulevaisuuteen ei auta tässä tilanteessa.

Ne yhdistykset, jotka omistavat itse kiinteistönsä, tarvitsevat taloudellista tukea talojensa suuriin ylläpitokustannuksiin, kuten lämmityskuluihin sekä korjauksiin.

Yhdistykset eivät tarvitse tukea ainoastaan pandemian ajalle vaan myös sitä seuraaville kuukausille. Vaikka kokoontumiskielto purettaisiin toukokuussa, on odotettavissa, että vuokraustoiminta elpyy hitaasti.

Suomen Kotiseutuliitto kehottaa jäsenyhdistyksiään olemaan heti aktiivisesti yhteydessä kuntaan tai vuokranantajaan ja neuvottelemaan ajoissa oman vuokransa ja muiden kuukausittaisten kulujen ensisijaisesta maksuvapaudesta ja tukipaketeista.

Suomen Kotiseutuliiton hallitus
1.4.2020

Seurantalot

Seurantalot ovat monimuotoinen ryhmä eri aikakausien arkkitehtuuria edustavia taloja, joita mm. nuoriso- ja raittiusseurat, maamiesseurat sekä työväenyhdistykset ovat rakentaneet kokoontumistiloikseen. Vanhimmat säilyneet talot on rakennettu 1880-luvulla. Myös vanhoja kansakouluja ja muita rakennuksia on muutettu seurantalokäyttöön. Nykyisin talot toimivat kylien ja kaupunginosien kokoontumis- ja tapahtumatiloina. Seurantaloja on noin 2500 eri puolilla Suomea. Monet niistä ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

Suomen Kotiseutuliitto

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös yli 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa alueellisen kattavuuden, joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös valtionavustuksen jakamisesta seurantalojen korjauksiin ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

1.4.2020
Suomen Kotiseutuliiton hallitus