Yks raitti – kaks kyllää on Vuoden kotiseututeos

3.10.2020 Tiedote
Seppo Knuuttila, Juhani Kostet ja Marketta Havola kunniankirjan ja kirjan kera.
Kuvateksti: Emeritusprofessori Seppo Knuuttila (vasemmalla) valitsi tänä vuonna Vuoden kotiseututeoksen. Juhani Kostet ja Marketta Havola vastaanottivat palkinnon. Kuva: Anna-Maija Halme.

Nokia – 101 tarinaa -teokselle kunniamaininta

Perinteentutkimuksen emeritusprofessori Seppo Knuuttila on valinnut Vuoden kotiseututeokseksi tammelalaiskirjan Yks raitti – kaks kyllää: Hykkilän ja Lunkaan kyläkirja. Kirja on Marketta Havolan, Jenna Kostetin, Juhani Kostetin, Juhani Norbäckin ja Hanna-Maria Pellisen ansiokkaan työn tulosta. Kirjan on kustantanut Hykkilän-Lunkaan Nuorisoseura ry.

Vuoden kotiseututeos -valintaraati päätti antaa lisäksi poikkeuksellisesti kunniamaininnan Maritta Pahlmanin toimittamalle teokselle Nokia – 101 tarinaa.

Puhutteleva teos

Knuuttila toteaa perusteluissa, että Yks raitti – kaks kyllää on sekä tiedollisesti että laadullisesti puhutteleva teos.

Kirjassa edetään esihistorian vaiheista nykyaikaan ja esitellyiksi tulevat niin talot, ihmiset kuin heidän elämänsä edellytykset seurauksineen. Kylien historiaa värittävät persoonalliset ihmiset.

Kirjan kirjoittajat ovat menneisyyden tulkinnan taitajia, historian, kansatieteen ja arkeologian asiantuntijoita. Tämä näkyy laajojen aineistojen osaavassa jäsennyksessä ja esiin tuotujen seikkojen valinnoissa.

”Yleiset ja paikalliset asiat valaisevat toisiaan, mutta ne myös säröilevät kiinnostavasti sen mukaan, kenelle asioita kerrotaan”, Knuuttila totesi julkistamistilaisuudessa Helsingissä.

Vuoden kotiseututeos oli määrä julkistaan alun perin Turun kirjamessuilla. Messujen peruunnuttua tältä vuodelta tilaisuus siirrettiin Suomen Kotiseutuliiton tiloihin Helsinkiin, josta se välitettiin yleisölle suorana lähetyksenä netin kautta, kuten viime vuosina on muutoinkin ollut tapana.

Kunniamaininta uudenlaiselle teokselle

Veijo Hynninen ja Maritta Pahlman tilaisuudessa visiirit päässä ja kukat kädessä.
Veijo Hynninen ja Maritta Pahlman tilaisuudessa. Kuva: Anna-Maija Halme.

Maritta Pahlmanin toimittama Nokia – 101 tarinaa on leimallisesti uudenlainen kotiseutukirja.

”Nokia – 101 tarinaa on tosiaan hyvin ainutlaatuinen kotiseutukirja”, raati toteaa.

Paikalliset kuvataidekoululaiset ja kuvataideryhmän lapset ja nuoret ovat luoneet aikuisten kirjoittamiin tarinoihin kuvituksen.

”Teos kertoo elävästi kotiseudun merkityksestä ihmisille. On ilo havaita, että Suomen Kotiseutuliiton eri sukupolvia yhdistävä Mestarit ja kisällit -hanke on inspiroinut nokialaisia erittäin merkittävän kotiseututeoksen tekemiseen”, raati iloitsee perusteluissaan.

Vuoden kotiseututeos on valittu vuodesta 2009 lähtien. Kilpailun tavoitteena on kannustaa kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuoda näkyvyyttä paikallista kulttuuria ja historiaa käsitteleville teoksille.

Seppo Knuuttilan perustelut valinnalleen

Havola, Marketta; Kostet, Jenna; Kostet, Juhani; Norbäck, Juhani (kirjoittajat); Pellinen, Hanna-Maria (kirjoittaja, toimittaja). Hykkilän-Lunkaan nuorisoseura Ahjo 2019. 335 s.

Kirjan kirjoittajat ovat menneisyyden tulkinnan taitajia, historian, kansatieteen ja arkeologian asiantuntijoita. Tämä näkyy laajojen aineistojen osaavassa jäsennyksessä ja esiin tuotujen seikkojen valinnoissa.

Kirja on sekä tiedollisesti että laadullisesti puhutteleva. Kirjoittajat ottavat huomioon erilaiset lukijansa, joista osalle kylät ja kyläläiset ovat tuttuja, osalle eivät. Kirjassa edetään esihistorian vaiheista nykyaikaan ja esitellyiksi tulevat niin talot, ihmiset kuin heidän elämänsä edellytykset seurauksineen. Kylien historiaa värittävät persoonalliset ihmiset.

Kirjan tekijät hallitsevat hyvin etäistämisen ja läheistämisen tyylikeinot. Kun kirjoitetaan oletetuille ulkopuolisille tosiasioita kylän vaiheista, viljellään kertovia, mutta täsmällisiä tietolauseita. Kun taas kyläläisille kerrottaessa asioita ja ihmisiä faktojen lomassa ikään kuin muistellaan: mitä teki muiden muassa Nummelan Sirkka, Jussilan Oskari tai Mikkolan Vihtori. Nämä tyylilliset ja uskoakseni harkitut vaihtelut tekevät kirjasta paikoin hauskaa luettavaa.

Vähän kerrassaan käy ilmi, että Hykkilässä ja Lunkaassa ovat vuosikymmenten kuluessa vierailleet, viihtyneet ja vaikuttaneet monet suomalaisen kulttuurin merkkihenkilöt. Neljä heistä – Esko Aaltonen, Jalmari Finne, Kaapo Wirtanen, Sakari Pälsi – esitellään kirjan viimeisessä luvussa. Onnittelen tekijöitä tästäkin ovelasta ratkaisusta, joka osaltaan vahvisti käsitystäni siitä, että tämä kirja on vuoden 2020 kotiseututeos.

Raadin perustelut kunniamaininnalle Nokia – 101 tarinaa -teokselle

Pahlman, Maritta (toim.) Nokia – 101 tarinaa. Nokia-Seura 2020. 348 s.

Kirjan toimittaja Maritta Pahlman kuvaa omassa kirjoituksessaan teosta uudenlaiseksi kotiseutukirjaksi. Nokia – 101 tarinaa on tosiaan hyvin ainutlaatuinen kotiseutukirja. Maritta Pahlman on innostanut nokialaiset muistelemaan elämää Nokialla. Kirjoittajien taustoissa ja elämänvaiheissa näkyy moninainen kirjo suomalaista ja nokialaista yhteiskuntaa. Monien kirjoittajien tie on vienyt heidät kauas Nokialta. Side kotipaikkaan on silti edelleen voimakas.

Toinen puoli teoksen erityisyydestä on sen kuvitus. Paikalliset kuvataidekoululaiset ja kuvataideryhmän lapset ja nuoret ovat luoneet aikuisten kirjoittamiin tarinoihin kuvituksen, käyttäen mieleisiään mediataiteen keinoja.

Teos kertoo elävästi kotiseudun merkityksestä ihmisille. On ilo havaita, että Suomen Kotiseutuliiton eri sukupolvia yhdistävä Mestarit ja kisällit -hanke on omalta osaltaan inspiroinut Maritta Pahlmania, Nokia-Seuraa ja suurta joukkoa nokialaisia erittäin merkittävän kotiseututeoksen tekemiseen.

 

 

 

Aiemmat uutiset aiheesta:

 

Juvan Partala

Vuoden kotiseututeos -kilpailussa mukana lopulta kaikkiaan 50 ehdotusta https://kotiseutuliitto.fi/vuoden-kotiseututeos-kilpailussa-mukana-49-ehdotusta-eri-puolilta-suomea/

Kilpailun hakujulistus 5. lokakuuta 2019 https://kotiseutuliitto.fi/vuoden-kotiseututeoksen-valitsee-emeritusprofessori-seppo-knuuttila

Lisää tietoa:

Lisää tietoa kilpailusta Kotiseutuliiton nettisivuilla https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/palkinnot-ja-kilpailut/vuoden-kotiseututeos/