Ett föremål – tusen historier

Suomeksi

Hembygdsmuseernas kollektioner förtäljer det självständiga Finlands historia

Finlands Hembygdsförbund utmanar vårt lands alla hundratals hembygdsmuseer att beskriva det självständiga Finlands historia genom ett föremål – tillsammans!

Alla andra museer är också välkomna att deltaga i utmaningen. Deltagandet förutsätter inte Finlands Hembygdsförbundets medlemskap.

Största delen av Finlands museer är lokalmuseer. Dessa museer representerar sina egna specifika orter, utstrålar traditioner och historia samt personporträtt. Där möter vi det hundraåriga Finlands förflutna och nutid samt Finlands framtida uppbyggare – barn och unga.

Vi utmanar nu alla museer att välja från sina kollektioner ett föremål, som berättar något väsentligt om orten, hembygden eller kanske hela Finland. Hur beskriver detta föremål hembygdens utveckling, vändpunkt eller någoting annat som är betydelsefullt.

Engagera ortens invånare, skolor, ålderdomshem, föreningar och kommunens beslutsfattare att bekanta sig med hembygdsmuseets föremål för att se vilka historier föremålen reflekterar. Välj sedan tillsammans ett föremål som anknyter sig till en del av Finlands historia.

Finlands hembygdsförbund publicerar alla berättelser med tillhörande bilder på webben under år 2017.

”Föremålens historier förtäljer och bevisar händelser och fenomen från det förflutna. Museiföremål är alltid ett resultat av både materiella och immateriella värden och ofta är det immateriella det värdefullaste” säger Janne Vilkuna, professor i museologi och Finlands Hembygdsfördundets ordförande. ”Kollektionen får nya dimensioner och museet kanske information som fattats när samfundet engagerar sig för att reflektera över historier”.
Det är lätt att t.ex. berätta föremålets historia genom att bara visa bilder. Man kan på detta sätt berätta föremålets historia i skolor, klubbar, på sommarfester, talkon och förstås på självständighetsdagens mottagning.

Temat för Suomi -jubileumsåret som firas år 2017 är Tillsammans. Året är öppet för alla finländare och Finlands vänner och firas i olika delar av Finland från årets början ända till självständighetsdagen. Jubileumsåret byggs upp med gemensamt arbete och deltagande. Via det gemensamma görandet betraktar vi självständighetens förflutna århundarde, Finlands nutid och framtid. Tilläggsuppgifter Suomi 100 -jubileumsår: suomifinland100.fi