Rautalammilla kasvetaan vahvoilta juurilta kohti tulevaisuutta

Tähtäimessä vahvat juuret kotiseutuun. Sisä-Savon perinneyhdistyksen Eila Kaijärvi-Pekkola, Rautalammin Historiallisen yhdistyksen Iiris Sorri sekä esiopetuksen opettaja Mirja Korhonen kertovat, miten Mestarit & kisällit -toiminta puhallettiin käyntiin Rautalammilla Pohjois-Savossa.

 

Liekki – mitä ollaan tekemässä

Eskarit ja eläkeikäiset tutustumassa kahvikulttuuriin. Isovanhemmille järjestetyillä kutsuilla jauhettiin pavut itse.

Sisä-Savon perinneyhdistys ja Rautalammin Historiallinen yhdistys käynnistivät elokuussa 2019 Mestarit ja kisällit -hankkeen yhdessä Rautalammin kirkonkylän ja Kerkonjoen koulujen esikoululaisten kanssa. Esikouluryhmässä on mukana yhteensä 21 lasta ja Senioriryhmässä 10 henkilöä. Hankevetäjinä toimivat yhdistysten puheenjohtajat, Eila Kaijärvi-Pekkola ja Iiris Sorri.  Hankkeessa lapset ja ikäihmiset kohtaavat vuorovaikutteisesti kulttuurin ja perinteen äärellä.

Hanke kestää kaikkiaan kolme lukuvuotta. Seuraavana lukuvuonna jatkamme ”kummeina” saman ryhmän kanssa perusopetuksessa ja otamme hankkeeseen mukaan uuden esikouluryhmän. Hankkeelle tehdään lukuvuosittaiset toimintasuunnitelmat ja väliraportit. Toiminta perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja yhteisöllisyyteen.  Hankkeen riittävän pitkä kesto tukee toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä pysyvien toimintamallien kehittämistä.

 

Kipinä – mikä innosti tekijät mukaan hankkeeseen

Kuvassa Eila Kaijärvi-Pekkola ja Iiris Sorri Rautalammin Mestarit & kisällit -ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa elokuussa 2019.

”Ihan pakko oli lähteä mukaan. Kotiseutuliiton vuositeemat ovat olleet suorastaan herkullisia, samoin kuin tämä Kotiseutuliiton ja Kulttuurirahaston Mestarit & kisällit -suurhanke. Rautalammin tapaisen pienen kunnan parhaita vahvuuksia on yhteisöllisyys. Osallistava toiminta kuuluu kaikille kuntalaisille ikään katsomatta.”, kertoo Eila Kaijärvi-Pekkola hankkeen pyörteisiin hyppäämisestä. Iiris Sorri jatkaa: ”Kotiseutuyhdistysten ”peruskauraa” on yhteistyö alueen koulujen kanssa. Nyt saamme kontaktin kaikkiin kunnan eskarilaisiin, tuleviin peruskoululaisiin, jo tässä mukavassa ikävaiheessa”.

Esiopetusopettaja Mirja Korhonen on iloinen, että Rautalammin esikoululaiset ovat saaneet tilaisuuden osallistua Mestarit ja Kisällit -hankkeeseen lukuvuonna 2019 – 2020.  Hankkeen teema on “Vahvoilta juurilta kohti tulevaisuutta” ja lapset saavat tutustua yhdessä ikäihmisten kanssa oman kunnan historiaan ja sen rikkaaseen kulttuuriperintöön. Hanke luo mahdollisuuksia uusien tietojen ja taitojen oppimiseen.

”Rautalammin esiopetussuunnitelman mukaan esiopetuksen tulee tarjota lapsille tilaisuuksia vuorovaikutukseen, ilmaisun eri muotoihin ja uusiin kokemuksiin.  Hanke tukee lasten valmiutta suuntautua elinikäiselle oppimisen polulle ja luo pohjaa kestävän elämäntavan omaksumiselle. Koemme hankkeen hyvin positiivisena sekä esiopetusta tukevana asiana lapsille ja meille kaikille mukana oleville. Niin lapset kuin aikuisetkin ovat saaneet jo nyt myönteisiä oppimiskokemuksia hankeen tiimoilta.”, Mirja Korhonen kertoo ja jatkaa: ”Koen itse todella hyväksi kasvattajakumppaniksi seniorit. Ja toivon kaikille lapsille mahdollisuuden vuorovaikutukseen ikäihmisten kanssa. Lasten minäkäsitys vahvistuu arvostavan vuorovaikutuksen, monipuolisten oppimiskokemusten sekä kannustavan palautteen avulla. ”

 

Pökköä pesään – mistä resurssit paikallistoimintaan

Tilukset tutuiksi! Hanketta tukevan Juha Rossin säätiön Mattilan tuvan pihapiirissä riittää tutkittavaa.

Mestarit ja kisällit -hankkeessa kannustetaan säännöllisiin tapaamisiin ja saatuamme lupauksen kolmen vuoden rahoituksesta paikalliselta Juha Rossin Säätiöltä, saatoimme kehitellä pitkäkestoisen hankkeen. Rautalammin hankkeen lähtökohtana on, ettei kunnalle aiheudu lisäkustannuksia. Kaukana toisistaan olevien koulujen eskarilaisten kuljetus eri tilaisuuksiin ja retkiin nostavat hankekustannuksia huomattavasti.

Sekä Sisä-Savon perinneyhdistyksellä että Rautalammin Historiallisella yhdistyksellä on varsin monipuolista toimintaa, mutta rahavarat ovat todella niukat.  Riittävän rahoituksen saaminen hankkeisiin on hyvin vaikeaa. Suomen Kotiseutuliiton tuki hankkeen alkaessa ja erityisesti pitkäkestoisissa hankkeissa on todella tarpeen. Juha Rossin Säätiö tukee Rautalammin historiaan, nykypäivään ja kulttuurin edistämiseen liittyvää toimintaa sekä luonnonsuojelun edistämistä. Olemme todella iloisia saamastamme rahoituksesta. Kiitoksella on myös mainittava Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton moninainen tuki yhdistystemme toiminnassa.

 

Mistä löytyisi tilkka eläkeläisvahvistusta?

Tuulista säätä – mikä vaatii huomiota

Hanketoiminnan senioriryhmään valittiin eri alojen osaajista koostuva 10 hengen eläkeläisryhmä. Ryhmään pitäisi jo nyt valita lisää jäseniä. ”Aktiivisilla eläkeläisillä aika ei riitä kaikkiin hanketilaisuuksiin osallistumiseen”, huokailevat hankevetäjät, Iiris ja Eila. Mitenkä se olikaan oma laita? Iiris tekee vielä töitä vähintään yhtenä päivänä viikossa ja Eilalla on oma yritys, jonka perusti eläkkeelle jäätyään.

Viimeisenä meitä järjestäjiä pyydettiin miettimään, mikä eläin Rautalammin Mestarit & kisällit -ryhmää kuvastaisi parhaiten ja miksi. Olisihan se makeata kulkea kylällä kruunupäisenä hirvenä.  Näin hirven metsästyksen alkaessa lienee suurta viisautta valita pienempi ja ketterämpi otus, vaikka lumikko.

Rautalammin Mestarit & kisällit -ryhmää voi seurata Sisä-Savon perinneyhdistyksen sivujen kautta, täältä!

Eila Kaijärvi-Pekkola, Mirja Korhonen, Iiris Sorri


KAIKKI TARINOITA KOTIKULMILTA -JUTUT TÄÄLLÄ