Naapurikahvit

Hanke toteutettiin vuonna 2021. Hankkeen tuloksena julkaistuun matalan kynnyksen toimintamalliin pääset tutustumaan tästä: Toimintamalli matalan kynnyksen asukastoimintaan

Naapurikahvit-hanke vahvistaa kaupunginosayhdistysten toimintaa kehittämällä matalan kynnyksen kohtaamismallin sekä uusille että vanhoille asukkaille ja muille kaupunginosan toimijoille.

Hankkeen tarkoituksena on tukea:
1) pääkaupunkiseudulle muuttavia henkilöitä verkostoitumisessa uuden asuinalueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa sekä
2) kaupunginosayhdistyksiä jäsenhankinnassa ja yhdistystoiminnan kehittämisessä.

Naapurikahvit-hanke hyödyntää Sitran vuosina 2017-2019 kehittämää Erätauko-toimintamallia, joka antaa dialogisia työkaluja rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen. Kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta tukee osallisten halukkuutta osallistua demokraattiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon niin kaupunginosan tasolla kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Hankkeen päätyttyä kaupunginosayhdistyksillä on käytössään toimintamalli, jolla osallistaa uusia ja vanhoja asukkaita sekä kaupunginosan eri toimijoita toimintaansa. Tavoitteena on sosiaalisilta verkostoiltaan tiiviimpi kaupunginosa, jossa uudet asukkaat ovat löytäneet paikkansa kaupunginosan sosiaalisissa verkostoissa ja kaupunginosayhdistykset ovat saaneet uutta puhtia toimintaansa.

Hanketta koordinoi Metropolia amk partnerinaan Laurea amk. Kumppaneina ovat Kotiseutuliitto, Helka ry, Myllypuro-Seura ja Pasila-seura. Hanke on saanut Helsingin kaupungin asukasosallisuuden toiminta-avustuksen vuodelle 2021.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö