Kotiseutuarkisto-osaajan kurssi 2011-2013

Käytännönläheinen kurssi arkistotyön perusteisiin

Kurssi oli arkistolaitoksen ja Suomen Kotiseutuliiton yhdessä suunnittelema, ja sen kouluttajina olivat maakunta-arkistojen asiantuntijat. Kurssi kiersi vuosien 2011–2013 aikana kaikki maakunta-arkistoalueet.

Kolmipäiväisen arkisto-osaajakurssin tarkoituksena oli tutustuttaa osanottajat niin arkistotyön keskeisiin käsitteisiin kuin käytännön arkistorutiineihin. Kurssilaiset saivat perustiedot ja -taidot aineiston vastaanottamisesta, seulonnasta, järjestämisestä ja luetteloinnista sekä siitä miten arkistoaineistoa voidaan antaa asiasta kiinnostuneiden käyttöön.

Kurssi oli tarkoitettu erityisesti kotiseutuarkistojen ylläpitäjille, mutta myös muut arkistoinnista kiinnostuneet henkilöt olivat tervetulleita koulutukseen. Kurssin opeilla voi järjestää myös oman yksityisarkistonsa tai yhdistyksen arkiston kuntoon.