Korjausklinikka: korjaustarveselvitys ja kestävä korjaaminen

Rakennuskonservaattori Niko Palonen tutkimassa Heinolan WPK-taloa korjaustarveselvitystä varten. Kuva: Reetta Nousiainen.

Korjausklinikka-hankkeen ensimmäinen tapahtuma, Korjausklinikka: korjaustarveselvitys ja kestävä korjaaminen, järjestettiin vallitseva epidemiatilanne huomioon ottaen Heinolan WPK-talolla lauantaina 14.3.2020.

Tapahtumassa päästiin seuraamaan, kun rakennuskonservaattori Niko Palonen tutki taloa korjaustarveselvitystä varten. Heinolan WPK-talo (1891) sijaitsee puutalokorttelissa ruutukaava-alueella Kansallisen kaupunkipuiston kupeessa. 1990-luvun lopussa kauttaaltaan kunnostetun rakennuksen julkisivut on tarkoitus kunnostaa ja huoltomaalata. Sitä ennen tutkittiin, onko runkorakenteissa korjattavaa. Pakkastalvina räystäille muodostuvista jääpuikoista päätellen yläpohjassa on runsasta lämpövuotoa: mistä se johtuu ja millaisia toimenpiteitä tämä edellyttää.

Rakennuskonservaattori Niko Palosen tekemässä selvityksessä keskityttiin WPK-talon hirsirunkoon, ulkovuoraukseen, peltikatteeseen, ikkunoihin, ulko-oviin sekä ala- ja yläpohjarakenteisiin. Selvityksen mukaan nämä ovat pääosin hyvässä kunnossa ja vakavia vaurioita ei havaittu. Kuitenkin kohdissa, joissa talon vesikatolle muodostuneet jääpadot ovat ohjanneet vettä yläpohja- ja seinärakenteisiin, on mahdolliset vauriot tarkastettava ja korjattava. Sulanapitokaapeleilla voidaan jatkossa estää tällaisten, tietyissä talviolosuhteissa esiintyvien jääpatojen syntyminen.

Tapahtumassa kuultiin myös esityksiä Korjausklinikka-hankkeesta, alueellisten vastuumuseoiden korjausneuvonnasta sekä seurantalojen kestävästä korjaamisesta. Kiitos paikalle saapuneelle yleisölle!

Tallenteet tapahtuman esityksistä ja korjaustarveselvityksen tutkimuksista:

Korjausklinikka-hanke, yliopettaja Eeva Aarrevaara, LAB-ammattikorkeakoulu
Korjausrakentamisen neuvonta Päijät-Hämeen alueellisessa vastuumuseossa, Anssi Malinen, Lahden Museot

 

Seurantalot ja niiden kestävä korjaaminen, arkkitehti Lasse Majuri, Suomen Kotiseutuliitto

 

Rakennuskonservaattori Niko Palosen, Suorakon Oy, tutkimus Heinolan WPK-talon korjaustarpeesta