Haettavana avustuksia kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaamiseen – hakumäärät nousussa

Valtion korjausavustuksia voi hakea monenlaisille kohteille. Puutaloja Lahden Paavolassa. Kuva: Annu Tulonen, Hämeen ELY-keskus.

Vanhan, kulttuurihistoriallisesti tärkeän rakennuksen korjaamiseen on haettavissa syksyisin valtion avustuksia. Säilyttävään, talon ominaispiirteet huomioivaan korjaamiseen voi hakea avustuksia Museovirastolta ja ELY-keskuksesta.

ELY-keskuksen kautta rakennusperinnön hoitoavustusta voi hakea vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Avustusta voivat hakea yksityiset ihmiset tai yhteisöt kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja niiden ympäristön korjaamiseen ja hoitoon. ELYn avustusta voi hakea myös kohteille, joilla ei ole suojelumerkintää.

Museoviraston entistämisavustuksia voi puolestaan hakea lailla suojeltuihin kohteisiin tai muuten merkittäville rakennuksille, kun kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista osaamista. Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt ja tietyt yhteisöt, tarkemmat ohjeet löytyvät Museoviraston verkkosivuilta. Hakuaika on tänä vuonna 15.10.–30.11. Avustukset tulevat myös hakuun vuosittain.

Avustukset voivat kattaa vain osan korjauksen kustannuksista, ja ne maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Museoviraston avustukset painottuvat vahvemmin entisöintiin, ja kohteisiin, jotka vaativat restauroinnin erityisosaamista.

Avustuksia myönnetään monenlaisille kohteille kartanoista rintamamiestaloihin

Apua ja neuvoja kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen korjaamiseen voi pyytää alueellisesta vastuumuseosta eli Lahden Museosta. Myös Museovirastosta tai ELY-keskuksesta voi kysyä neuvoa ja ohjeita avustusten hakuun.

Lahden Museoiden korjausrakentamisen asiantuntija Anssi Malinen kannustaa monenlaisten kohteiden omistajia korjausavustusten hakemiseen:
”Monet pohtivat, onko oma rakennus kelvollinen avustuskohteeksi. Avustettavissa kohteissa on toki kartanoitakin, mutta myös ihan tavallisia rakennuksia pihasaunoista rintamamiestaloihin. Avustettavia korjaushankkeita valittaessa ei arvioida niinkään kohteiden näyttävyyttä tai hakemusten teknistä laatua, vaan korjauksen vaikuttavuutta rakennukselle ja sen kulttuuriperintöarvolle. Kannattaakin panostaa korjauksen suunnitteluun hyvissä ajoin ennen hakemuksen tekemistä.”

Avustusklinikalta tukea avustusten hakemiseen – hakumäärät nousussa

Lahden Museot ja Korjausklinikka-hanke järjestävät yhdessä Hämeen ELY-keskuksen kanssa tiistaina 7.9. klo 16–17.30 etäyhteyksillä Avustusklinikan, jossa museon korjausrakentamisen asiantuntija Anssi Malinen ja ELY-keskuksen asiantuntija Hannele Kuitunen kertovat avustusten hakemisesta.

Ensimmäinen Avustusklinikka järjestettiin viime syksynä ja korjausavustuksia haettiin tälle vuodelle enemmän kuin aiempina vuosina. Museoviraston avustuksiin saapui vuodelle 2021 Päijät-Hämeen alueelta 29 hakemusta, kun edellisenä vuonna saapui 24 hakemusta. ELY-keskuksen avustuksiin saapui vuodelle 2021 Päijät-Hämeestä hakemuksia 52 kappaletta, kun vuodelle 2020 saapui 14 hakemusta ja vuodelle 2019 15 hakemusta.

Vuonna 2021 Museoviraston avustuksia myönnettiin Päijät-Hämeeseen 14 kappaletta ja ELY:n avustuksia 26 kappaletta, kun edellisenä vuonna myönnettiin samalla alueelle Museovirastosta neljä ja ELY:stä kahdeksan. Myönnettyjen avustusten kasvuun vaikuttaa myös koronaelvytyksen vuoksi osin nousseet avustusten määrärahat.

Lahden Museoiden tutkija Reetta Nousiainen pitää yhtenä syynä kasvaneisiin hakumääriin LAB-ammattikorkeakoulun ja Suomen Kotiseutuliiton yhteisen hankkeen toimintaa:

”Viimevuotisella Avustusklinikalla ja Korjausklinikka-hankkeen kestävää korjaamista tukevalla tiedonjaolla on ollut selvä positiivinen vaikutus Päijät-Hämeen vanhojen rakennusten korjausintoon sekä nousseisiin korjausavustusten hakumääriin. Tämä on myös lisännyt tietoa viime vuonna alueellisessa vastuumuseossa käynnistyneestä korjausrakentamisen neuvonnasta.”

Vanhan rakennuksen korjaaminen on arjen ilmastoteko, joka samalla säilyttää oman alueen kulttuurihistoriaa ja -perintöä. Usein korjaaminen kannattaa uuden rakentamisen sijaan, ja valtion korjausavustukset tuovat lisäapua kattaessaan osan korjauksen kustannuksista.

Lue lisää:
Avustusklinikan tapahtumatiedot Facebookissa: https://www.facebook.com/events/537394430706025
Museoviraston entistämisavustus: https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset
ELYn avustus rakennusperinnön hoitoon: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon