JOY-kulttuuriympäristökampanja 2010

JOY Jokaisen Oma Ympäristö
– Kulttuuriympäristökampanja 2010

JOY Jokaisen Oma Ympäristö – Kulttuuriympäristökampanja 2010 oli kansalaisten yhteinen, ruohonjuuritason kampanja kulttuuriympäristön arvostuksen ja hoidon parantamiseksi. Kampanjan suojelijana toimi Jorma Ollila, Nokian hallituksen puheenjohtaja.

JOY-kampanjan idea oli, että siihen mukaan ilmoittautuneet yhteisöt järjestivät kampanjan merkeissä omia tapahtumia, toimintoja, hankkeita tai koulutuksia vuoden 2010 aikana, tai tuottivat aiheeseen liittyvää aineistoa, esimerkiksi julkaisuja tai artikkeleita tiedotusvälineille.

Kampanjaan osallistui kaikkiaan 313 eri yhteisöä ja sen merkeissä järjestettiin noin 600 erilaista tapahtumaa: valtakunnallisista projekteista ja hankkeista paikallisiin pieniin kulttuuriympäristötekoihin.