Suomen Kotiseutuliitto jakoi 15 500 euroa apurahoja kotiseututyöhön

10.11.2021 Uutinen

Kotiseudulle-apurahat menivät Joensuuhun, Mikkeliin, Rovaniemelle, Kesälahdelle, Hauholle ja Alahärmään

Suomen Kotiseutuliitto on jakanut toisen ja viimeisen erän Kotiseudulle-apurahoja. Apurahan saivat Pohjois-Karjalan Kotiseutuyhdistysten Liitto Joensuussa, Mikkeli-Seura, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto, Kesälahti-Seura Kiteellä, Hauho-Seura Hämeenlinnassa ja Härmä-Seura Alahärmässä Kauhavalla.

Kotiseutuliitto jakoi tällä kertaa yhteensä 15 500 euroa apurahoja uutta kehittävään, innovatiiviseen kotiseututyöhön. Apurahat olivat 2000—3000 euron suuruisia.

Apurahojen jakamisessa painotettiin tällä kertaa mm. toimintaa uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen, kestävää kehitystä edistävää kotiseututyötä, lasten ja nuorten kotiseututoimintaa, vuorovaikutteisuutta ja viestintäkampanjoita. Kriteerinä oli myös mallin käyttökelpoisuus muualla.

Kotiseudulle-varat on koottu Suomen Kotiseutuliiton organisoimalla Kotiseudulle-keräyksellä. Keräyksen alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa säätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin paikallisen kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen tukeminen. Nyt varat käytetään samaan käyttötarkoitukseen mutta suoraan ilman säätiötä.

 

Pohjois-Karjalan Kotiseutuyhdistysten Liitto, Joensuu, 3 000 euroa

Miun kotiseutu – ylisukupolvinen yhteistyöhanke

Hankkeen tarkoituksena on ylisukupolvisen kotiseututyön toimintamallin jalkauttaminen Pohjois-Karjalaan. Maakunnan kouluille ja kuntien nuorisotoimelle sekä aikuisväestölle suunnattu tiedotus- ja yhteistyökampanja toteutetaan yhteistyössä maakunnan kotiseutuyhdistysten ja -museoiden, Pohjois-Karjalan museon ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Ylisukupolvinen kotiseututyö -verkko-opasta ja Mestarit & kisällit -hankkeen kokemuksia ja verkostoa.

Mikkeli-Seura, Mikkeli, 3 000 euroa

Digitaalinen seikkailupeli – peli Mikkelin paikallishistoriasta pelattavaksi autenttisilla paikoilla

Etupäässä lapsille ja nuorille suunnattu seikkailupeli opettaa historia- ja paikkatuntemusta uudella tavalla. Peliä pelataan älylaitteella, yksin tai ryhmässä. Mobiilipaikannukseen perustuvaa peliä pelataan ulkona paikallishistorian autenttisilla paikoilla. Tarkoitus on löytää kaikki pelissä olevat rastit ja siten suorittaa peli loppuun. Rastit nostavat esiin historiallisesti merkittäviä paikkoja ja henkilöitä. Peliä pelataan ulkona kaupunkiympäristössä.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto, Rovaniemi, 2 400 euroa

Perinnettä leikkien – kotiseutumuseo perinnetyön elämys- ja oppimiskeskuksena kohderyhminä lapset ja nuoret

Perinnettä leikkien -hankkeen tarkoituksena on kehittää Rovaniemen kotiseutumuseosta myös lapsia ja nuoria houkutteleva kotiseutu- ja perinnetyön elämys- ja oppimiskeskus. Tavoitteena on tuottaa kyläyhteistyöhön esimerkki lasten ja nuorten museopolusta, jonka varteen on piilotettu etsittäviä satuhahmoja ja kotisivuista, jonne on laadittu museokäynnille houkuttelevia ennakkotehtäviä. Museon perinnehuoneeseen sijoitettava kartta toimii laajasti alueen kylien lasten ja nuorten palvelujen markkinoinnin apuvälineenä.

Kesälahti-Seura, Kesälahti, Kitee, 2 800 euroa

Kestävä kotiseutu – kestävän kehityksen työkirja kotiseututyöhön

Hankkeessa tutkitaan missä ja miten kotiseutuyhdistysten ja kotiseutumuseoiden toiminnoissa tulisi huomioida ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuurilliset vaikutukset sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Hankkeessa toteutetaan asiaan liittyvä valtakunnallinen kysely, jossa selvitetään kotiseutuyhdistysten kestävän kehityksen huomioimisen nykytilaa ja suunnitelmia. Hankkeessa tehdään kotiseutuyhdistysten käyttöön kestävän kehityksen työkirja.

Hauho-Seura, Hauho, Hämeenlinna, 2 000 euroa

Herää Halppari! – historiaa digitaalisin muodoin ja uudella kerronnalla laajalle kohderyhmälle kouluista palvelutaloihin

Hauho-Seura ylläpitää Kotkon ulkomuseoaluetta, jonka sydän 1700-luvulla rakennettu Halpparin talo tarinallistetaan esittelemään talonpoikaiselämää ja aikakausia pitäjässä vaikuttaneiden henkilöiden kautta. Apurahalla tuotetaan joulun alla talossa järjestettävään Sota-ajan joulu -tapahtumaan lyhytfilmi, pohjautuen seuran perustajiin kuuluneen talousneuvos Hugo Tupalan kirjoitukseen joulusta sota-aikaan vuonna 1943, kun hauholaiset matkasivat Syvärille viemään JR 44:n miehille joulutervehdyksiä kotipitäjästä.

Härmä-Seura, Alahärmä, Kauhava, 2 300 euroa

Härmän käräjätalo – historiaa ja tehokasta uusiokäyttöä, mm. saneerauksen digitaalinen dokumentointi

Härmä-seura on hankkinut Härmän käräjätalon omistukseensa vuonna 2018. Rakennusta on korjattu Museoviraston ja kaupungin kanssa yhteistyössä laaditun kunnostussuunnitelman mukaisesti. Kunnostustyöt ovat käsittäneet vesikaton, yläpohjan kuin hirsirungon. Parhaillaan korjataan rakennuksen sisäosia. Tavoitteena on kotiseututietoisuuden lisääminen, kiinnostuksen herättäminen rakennusperinteeseen ja vanhoihin työtapoihin, oppimisprosessin alku koskien rakennusperinteen hyödyntämistä. Kohde on herättänyt suurta kiinnostusta, ja tiedon jakaminen ympäristöön ja mediaan on oma osansa hankkeesta itse korjaustöiden lisäksi.

Kotiseudulle-apurahan sivusto

https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle-apurahat/

Aiemmat uutiset ja tiedotteet aiheesta

Hakemuksia Kotiseudulle-apurahaa varten saatiin jokaisesta maakunnasta

Kotiseudulle-apurahat ovat haettavissa 31. elokuuta saakka

Kotiseudulle-apurahat haettavissa jälleen elokuussa