Kotiseudulle-apurahat haettavissa jälleen elokuussa

22.6.2021 Tiedote

Suomen Kotiseutuliiton toteuttaman Kotiseudulle-keräyksen apurahojen haku avataan jälleen 2. elokuuta.  Nyt kannattaa jo tutustua hakuohjeisiin, ideoida ja hioa suunnitelman yksityiskohtia.

Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Hanke voi olla paikallinen tai alueellinen. Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa. Vuonna 2021 jaetaan noin 15 000 euron edestä apurahoja.

Apurahaa voi hakea vain hakuaikana 2.–31. elokuuta 2021 ja ainoastaan sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen sisältöön kannattaa paneutua jo nyt huolellisesti. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksen sisällöstä annetaan yksityiskohtaiset tiedot sivulla https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle-apurahat/kotiseudulle-apurahojen-hakuohjeet/

Tiedusteluihin vastataan hakuaikana sähköpostitse arkisin osoitteessa: toimisto@kotiseutuliitto.fi. Kotiseutuliiton toimisto on kiinni 5.–23. heinäkuuta.

Apurahoja myönnetään

  • uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • lasten ja nuorten kotiseututoimintaa tukevien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • vuorovaikutteista kotiseututyötä edistävien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista

Etusijalla ovat monistettavissa olevat ideat

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön. Avustettavien kohteiden valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.

Kotiseutuliiton hallitus päättää apurahojen saajista lokakuun lopulla. Päätökset julkistetaan marraskuussa, jonka jälkeen rahoitus on hakijan käytettävissä. Käyttöaikaa on seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Apurahalla voi myös osarahoittaa

Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Apurahaa voidaan myöntää suuremman hankkeen osarahoitukseksi.

Apuraha voi kattaa vain todellisia kuluja, joista syntyy tosite. Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat ja ostopalvelut.

Hakijan oltava rekisteröity

Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö, jolla on takanaan vähintään yksi raportoitu toimintavuosi toimintakertomuksineen ja tilinpäätöksineen.

Apurahojen sivusto on osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle-apurahat

Aiemmat tiedotteet aiheesta

3.11.2019 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-jaettiin-kajaaniin-koylioon-paltamoon-haukiputaalle-siikalatvaan-turkuun-ja-lammille

2.9.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahaa-haettiin-122-kohteeseen

22.4.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-jaetaan-luovaan-ja-kehittavaan-kotiseututyohon

12.2.2020 www.kotiseudulle.fi/kotiseudulle-kerayksen-tuotto-jaetaan-apurahoina