Kotiseudulle -apurahat jaettiin Kajaaniin, Köyliöön, Paltamoon, Haukiputaalle, Siikalatvaan, Turkuun ja Lammille

3.11.2020 Tiedote

Kotiseutuliitto jakoi 16 200 euroa uutta kehittävään kotiseututyöhön

Suomen Kotiseutuliitto on jakanut tämänkertaiset Kotiseudulle-apurahat. Yhteensä liitto jakoi 16 200 euroa uutta kehittävään kotiseututyöhön. Apurahan saivat Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys, Köyliö-seura, Paltamo-Seura, Haukipudas-seura, Pulkkilan Seura, Turkuseura ja Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys.

Yhteistä apurahan saaneissa hankkeissa on se, että niissä esitellään kotiseutua eri tavoin.  Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistyksen, Köyliö-seuran, Paltamo-Seuran ja Haukipudas-seuran hankkeissa tehdään esittelyvideo muun toiminnan ohessa. Turkuseura tuottaa Turun murretta käsittelevässä hankkeessaan podcastin eli äänitiedoston verkkoon ja Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys materiaalipaketin opettajille. Pulkkilan Seura järjestää hankkeessaan lapsille perinnetyöpajoja.

Hankkeissa on myös kautta linjan vahva pyrkimys tukea eri-ikäisten ihmisten osallisuutta ja kotiseutuhenkeä.

Apurahan saaneet hankkeet

Museoretki kotoa käsin – yhteisesittelyvideo kainuulaisista kotiseutumuseoista

Kainuun museo- ja kotiseutuyhdistys, Kajaani, 1 500 euroa

Museoretki kotoa käsin -hankkeessa tehdään yhteisesittelyvideo kainuulaisista kotiseutumuseoista. Video julkaistaan netissä. Koronan myötä ajatus virtuaalisten vierailujen tärkeydestä kasvoi. Haluamme tuoda museokohteitamme paremmin esille, antaa mahdollisuuden tutustua museoon ennakkoon tai tutustumisen voi tehdä kokonaan kotoa käsin turvallisesti, autottomasti ja liikuntaesteistä välittämättä.

Legendat Live! – historiasta tunnetut henkilöt ja legendat tuodaan videoilla tähän päivään yhdessä nuorten kanssa

Köyliö-seura, Köyliö, Säkylä, 3 000 euroa

Hankkeen tarkoitus on lisätä nuorten keskuudessa kotiseudun mielenkiintoisen historian tuntemusta. Köyliössä on jopa vanhinta tunnettua Suomen historiaa. Lisäksi pyrkimys on lisätä kiinnostusta kotiseutuun, ympäristöön, elinkeinoihin sekä työ- ja harrastusmahdollisuuksiin alueella. Hankkeessa on mahdollisuus vaikuttaa kotikunnan kehittämiseen sekä oman vihreän oksan löytymiseen paikkakunnalta. Yksi hankkeen tavoitteista on nuorten syrjäytymisen estäminen. Kohderyhmänä ovat 15–19-vuotiaat alueen nuoret.

Kohtaamme kertoen ja kuunnellen – kulttuuriperintöä muistoista kuulluksi muuttuvin menetelmin

Paltamo-Seura, Paltamo, 2 800 euroa

Hankkeessa luodaan ja kokeillaan Museontuoja-toimintaa, jossa museontuoja kohtaa yksinäisiä vanhuksia näiden kotona sekä järjestää virtuaalitapaamisia eli museomiittejä kotiseutumuseossa ryhmälle ihmisiä. Hankkeessa myös tuotetaan esittelyvideo kotiseutumuseon esineistä. Videota käytetään Museontuoja-toiminnassa.

Kotiseutu yläilmoista käsin – kotiseudun dokumentointi dronevideoiden avulla

Haukipudas-seura, Haukipudas, Oulu 3 000 euroa

Hanke tuo kotiseututyöhön uudenlaista kuvakulmaa ja toimintatapoja. Kotiseutua ja Kiiminkijokeen liittyvää kulttuuriperintöä dokumentoivien dronevideoiden avulla tuetaan kotiseututyön saavutettavuutta ja moninäkökulmaisuutta. Videoita esitellään Kotiseutu yläilmoista käsin -teemailloissa ja kouluissa. Videoiden katselu on mahdollista erilaisilla julkaisualustoilla. Hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kotiseututyöhön liittyvää monimuotoista keskustelua sekä kestävän kehityksen toteutumista.

Lasten perinnetyöpajat Pulkkilassa – teemoitetut työpajat perinneympäristöissä

Pulkkilan Seura, Siikalatva, 2 400 euroa

Hanke järjestää neljä lapsille suunnattua, ohjattua perinnetyöpajaa heinäkuun 2021 aikana Siikalatvan Pulkkilassa erilaisissa perinneympäristöissä. Kukin työpaja keskittyy yhteen teemaan: perinneleikkeihin, perinnekäsityöhön, perinnepuutyöhön sekä luontoon. Työpajat on suunnattu kesätoiminnaksi lapsille aikana, jolloin muuta ohjattua toimintaa on alueella tarjolla vähän. Hanke tuo esiin, edistää ja vahvistaa paikallista ja alueellista kulttuuriperintöä ja ennen kaikkea lasten kulttuuria.

Tämmöttös-podcast avaa Turun murteen salat – 4-osainen sarja Turun murteeseen eri näkökulmista

Turkuseura, Turku, 3 000 euroa

Hankkeessa toteutetaan Turun murre -teemainen podcast-sarja. Tämmöttös-podcastissa pureudutaan murteeseen eri näkökulmista.

Helposti jaettava ja kuunneltava sisältö mahdollistaa uusien kohderyhmien pääsyn murteen äärelle.

Hanke tuo kotiseututyöhön uuden toimintamallin ja kannustaa muita yhdistyksiä käyttämään uusia kanavia tavoittamaan ihmisiä ja uusia yleisöjä.

Lammi-paketti koululaisille – teemapaketti Lammin historiasta ja nykyisyydestä koulujen käyttöön

Lammin kotiseutu- ja kulttuuriyhdistys, Lammi, Hämeenlinna 500 euroa

Hankkeessa saatetaan Lammin pitäjän historiaa ja nykyisyyteen kuuluvia ominaispiirteitä kolmannen, viidennen ja seitsemänsien luokkien oppilaita kiinnostavaan, nykyaikaiseen muotoon. Hankkeessa tehdään koulujen, opettajien ja Lykky ry:n yhteisenä projektina diaesitys opettajien käyttöön. Esitys kertoo lapsia kiinnostavalla tavalla, mikä Lammin pitäjä on. Lammi-pakettien teemat kootaan kohdeyleisön ikätasolle sopiviksi, siten että tietomäärä kasvaa ikätason kasvaessa.

Hakemuksia tuli 122

Kotiseudulle-apurahahakemuksia tuli kaikkiaan 122. Rahaa haettiin hakemuksissa yhteensä 286 006 euroa.

Apurahan saajien valinnassa etusijalla olivat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset ja yhteisöt voivat ottaa käyttöönsä. Avustettavien kohteiden valinnassa painotettiin hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.

Taustalla keräys

Kotiseudulle-varat on koottu Suomen Kotiseutuliiton organisoimalla Kotiseudulle-keräyksellä. Keräyksen alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa säätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin paikallisen kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen tukeminen. Nyt varat käytetään samaan käyttötarkoitukseen mutta suoraan ilman säätiötä. Kotiseudulle-keräys jatkuu edelleen. Lisätietoja keräyksestä on sivulla www.kotiseudulle.fi.

Apurahojen sivusto on osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/kotiseudulle/kotiseudulle-apurahat.

 

Kotiseudulle tunnus

(PNG 22kt): https://flic.kr/p/2iSJzWS

Aiemmat tiedotteet aiheesta

2.9.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahaa-haettiin-122-kohteeseen

31.7.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-nyt-haettavissa

24.6.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-uutta-luovaan-ja-kehittavaan-toimintaan-haettavissa-elokuussa

22.4.2020 www.kotiseutuliitto.fi/kotiseudulle-apurahat-jaetaan-luovaan-ja-kehittavaan-kotiseututyohon

12.2.2020 www.kotiseudulle.fi/kotiseudulle-kerayksen-tuotto-jaetaan-apurahoina