Kotiseudulle-apurahat

Kotiseudulle-apuraha on tarkoitettu uutta luovaan ja toimintaa kehittävään kotiseututyöhön. Vuoden 2021, apurahojen viimeisen erän, hakuaika oli 2.–31. elokuuta, ja apurahan saajista tiedotetaan marraskuussa. Apurahat ovat suuruudeltaan 500–3000 euroa.

Vuonna 2020 jaettiin 16 200 euroa apurahaa seitsemälle eri toimijalle. Käyttöaikaa rahoituksella on myöntövuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Kotiseudulle-keräys on päättynyt.

Apurahoja myönnetään

  • uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • lasten ja nuorten kotiseututoimintaa tukevien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • vuorovaikutteista kotiseututyötä edistävien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
  • alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista

Etusijalla ovat toimintamallit, joita muutkin yhdistykset voivat ottaa käyttöön. Avustettavien kohteiden valinnassa painotetaan hankkeita, jotka vaikuttavat kotiseututyöhön myönteisesti myös muualla kuin pelkästään hakijayhteisössään.

Apurahaa ei myönnetä jokavuotiseen toimintaan

Apurahaa ei myönnetä hakijayhteisön perustoimintaan tai vuotuisiin tapahtumiin. Sitä voidaan myöntää suuremman hankkeen osarahoitukseksi.

Apuraha voi kattaa vain todellisia kuluja, joista syntyy tosite. Hyväksyttyjä kuluja ovat muun muassa materiaalikulut, palkkiot, palkat ja ostopalvelut.

Hakijan tulee olla rekisteröity yhteisö, jolla on takanaan vähintään yksi raportoitu toimintavuosi toimintakertomuksineen ja tilinpäätöksineen.

Taustalla keräys

Kotiseudulle-varat on koottu Suomen Kotiseutuliiton organisoimalla Kotiseudulle-keräyksellä. Keräyksen alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa säätiö, jonka tehtäväksi määriteltiin paikallisen kotiseututyön ja kotiseutututkimuksen tukeminen. Nyt varat käytetään samaan käyttötarkoitukseen mutta suoraan ilman säätiötä.