Ministeri Antti Kurvisen tervehdys Oulun Valtakunnallisille kotiseutupäiville

12.8.2021 Tiedote

Valtakunnalliset kotiseutupäivät Oulussa 12.–15. elokuuta 2021

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen tutustui Kotiseutuliiton toimintakenttään jo nuorena kotiseutumuseon kesätyöntekijänä nuorisoseura-aktiivina. Alla on hänen tervehdyksensä parhaillaan käynnissä oleville Oulun Valtakunnallisille kotiseutupäiville.

Antti Kurvinen. Kuva Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia.

Hyvät Valtakunnallisten kotiseutupäivien osallistujat,

On minulle suuri ilo tervehtiä kotiseutupäiviä. Perinteet ovat tärkeä voimavara koko yhteiskunnalle ja vuodesta 1949 alkaen vuosittain järjestetyt Valtakunnalliset kotiseutupäivät on jo itsessään ilmiö. Se kokoaa yhteen kotiseututyötä tekevät henkilöt kotiseutuyhdistyksissä, asiantuntijat kunnissa, maakuntien liitoissa ja muissa järjestöissä sekä kaikki kulttuuriperinnöstä ja paikallisuudesta kiinnostuneet ihmiset läheltä ja kaukaa. Kotiseutupäivät on valtakunnallisen kotiseututoiminnan vuotuinen päätapahtuma.

Suomen Kotiseutuliitto on maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö ja vahva vaikuttaja. Jäseniä on yli 150 000. Liitto on toiminnassaan huomioinut yhteiskunnan muutokset ja sen myötä pyrkinyt uudistamaan kotiseututyötä. Paikalliskulttuurin esiin nostamisen lisäksi Suomen Kotiseutuliitto tukee muun muassa kulttuurin monimuotoisuutta.

Vanhana nuorisoseura-aktiivina ja entisenä kotiseutumuseon kesätyöntekijänä pidän Kotiseutuliiton työtä tärkeänä. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö pitää Suomen Kotiseutuliiton työtä merkittävänä ja on jo pitkään tukenut liiton toimintaa. Tänä vuonna ministeriö myönsi hankeavustusta Mestarit ja kisällit -toiminnan kehittämiseksi, laajentamiseksi ja vakiinnuttamiseksi jäsenyhteisöjen käyttöön. Tällä ylisukupolvisella Mestarit ja kisällit -toiminnalla saatetaan yhteen lapsia, nuoria ja ikäihmisiä paikallisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön pariin oppimaan toinen toisiltaan. Keskeistä on osallistavuus ja yhteissuunnittelu.

Suomen Kotiseutuliitto on aktiivisesti mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön johtamassa Suomen ensimmäisen kulttuuriperintöstrategian valmistelussa. Strategiatyössä kulttuuriperintö nähdään kaikkia koskevana ja yhdistävänä asiana. Keskeisenä tavoitteena on löytää tavat ja välineet herättää yhteiskunnan eri toimijoiden kiinnostus kulttuuriperintöön, avata sen mahdollisuudet voimavarana ennen kaikkea kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Tänä vuonna Kotiseutupäivien teema on ”Kulttuuri-ilmastonmuutos”. Aihe on mitä ajankohtaisin, mistä kertoo myös vastikään julkaistu IPCC:n ilmastoraportti. Hyvä uutinen on, että ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa ja Suomi on siksi sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotoimiin.

Tieteestä vastaavana ministerinä haluan nostaa esiin tieteen merkityksen ilmastonmuutoksen ratkaisuissa. Suomessa voidaan samaan aikaan ratkoa tätä maailmanlaajuista ongelmaa ja luoda ympäri maata työpaikkoja ja toimeentuloa ilmastoratkaisuiden ympärille.

Kotiseutupäivillä käsitellään ilmaston globaalin lämpenemisen ohella muun muassa kulttuurin ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksia vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Toimimalla kestävästi paikallisesti voimme saada suuren vaikutuksen myös maailmanlaajuisesti.

Eurooppalainen asiantuntijaraati valitsi kesäkuussa Oulun vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja kulttuuri-ilmastonmuutos on myös Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden teema. Valtakunnalliset kotiseutupäivät tarjoavatkin Oululle konkreettisen mahdollisuuden toteuttaa ja testata etukäteen tätä globaalistikin tärkeää ja haasteellista teemaa.

Toivotan Oulun kaupungille vielä kerran onnea valinnasta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi sekä kaikille Valtakunnallisten kotiseutupäivien osallistujille iloisia ja aktiivisia päiviä!

Helsingissä 11. elokuuta 2021

Antti Kurvinen
Tiede- ja kulttuuriministeri

Valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelma

www.ouka.fi/kotiseutupaivat

 

Tytti Tuppurainen ja Kauko Röyhkä avaavat Kotiseutupäivät tänään iltapäivällä Oulussa

Torstaina alkavat Valtakunnalliset kotiseutupäivät on Oulun kesän suurin kulttuuritapahtuma ja kansanjuhla

Valtakunnallisten kotiseutupäivien koronaturvallisuutta vahvistetaan