Valtakunnallisten kotiseutupäivien haku ja ohjeet

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat maamme suurin kotiseututapahtuma. Päiville osallistuu satoja Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjen edustajia ja kotiseutuklubilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi päivien yleisötilaisuuksiin ottaa osaa tuhansia kotiseudun ystäviä lähiympäristöstä.

Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämisoikeutta anotaan Suomen Kotiseutuliitolta. Hakijan on hyvä täyttää seuraavat kriteerit:

  • vastaavana hakijana tai vahvana yhteistyökumppanina on kaupunki tai kunta,
  • vastaava hakija on Suomen Kotiseutuliiton jäsen,
  • hakijalla on riittävät resurssit päivien järjestämiseen, mm. tilojen ja majoituksen osalta,
  • hakija ottaa taloudellisen vastuun päivien järjestämisestä,
  • hakija rekrytoi Valtakunnallisten kotiseutupäivien pääsihteerin/koordinaattorin.

Aikaa, resursseja ja yhteistyötä

Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen vaatii isäntäpaikkakunnalta monenlaisia resursseja. Tärkeimmät niistä ovat suuret sisätilat juhlatapahtumille ja riittävästi majoituskapasiteettia sadoille vierailijoille.

Muiden suurten tapahtumien tapaan Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen vaatii huolellista suunnittelua ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Aikajänteeksi on vakiintunut muutama vuosi, joiden kuluessa päivät ovat realistista valmistella ja toteuttaa hyvin, toimivassa yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.

Järjestämiseen saa neuvoa ja tukea Suomen Kotiseutuliitolta.

Järjestäjäksi? Ole yhteydessä liiton toiminnanjohtajaan.

Päivistä sanottua:

Säilyttäkää tulevina vuosinakin paikallinen omaperäisyys, jossa näkyy seudun historia ja omaleimaisuus.

Tärkeintä on paikkaan kuulumisen, moniäänisyyden ja paikallisten identiteettien monimuotoisuuden teemat, sekä lämminhenkisyys ja hyvät puhujat.

Vaikea valita mikä oli parasta, koska kaikki oli mahtavaa, eikä voi muuta kuin sanoa vanhan mainoksen sanoin että oli niin upeaa ”ettei sanotuksi saa”. UPEAT PÄIVÄT.