Kiitämme jäseniämme ja kehitämme jäsenpalveluitamme

25.9.2020 Uutinen

On kiitosten aika.

Kotiseutuliitto kysyi teiltä koronan ja poikkeusajan vaikutuksista toimintaanne. Saimme runsaasti vastauksia. Kotiseutuliiton hallitus haluaa kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita, sillä olemme saaneet teiltä arvokasta tietoa jäsenistön tilanteesta. Myös tekemänne kotiseututyö ja sen merkitys yhteiskunnan tasolla ansaitsee erityisesti nyt näkyvyyttä ja arvostusta.

Kyselyyn antamanne vastaukset kertovat paitsi korona-ajan alkukuukausien laajoista vaikeuksista, myös vahvasta uskosta kotiseututyön tulevaisuuteen. Vastaustenne avulla olemme muodostaneet tilannekuvaa, jonka avulla nyt kehitetään liiton jäsentoimintaa ja edunvalvontaa. Vastaamme siis kentän ääneen.

Tukea ja koulutuksia

Alkukesästä tarjosimme jo tukea ja neuvontaa erilaisten etävälineiden käyttöönotosta ja etätapahtumien järjestämisestä. Lisää etätapahtumia ja koulutuksia on tulossa. Tuomme tilaisuuksissa esille etenkin teiltä saamiamme ideoita ja vinkkejä uudenlaisista kotiseututyön toimintamuodoista.

Arvostusta ja näkyvyyttä

Kyselyssä te toivoitte, että tehty työ saisi arvostusta ja näkyvyyttä. Kotiseutuliitto onkin keväästä alkaen julkaissut onnistumisianne, toimintavinkkejänne ja ilonaiheitanne osana Suomi toimii -kampanjaa. Toimintaanne tuodaan esille muun muassa Kotiseutublogissa, Kotiseutuposti-lehdessä ja Kotiseutuliiton Facebookissa.

Onneksi kaikkea ei peruttu!

Tapahtumien ja juhlien järjestäminen on ollut vaikeaa, mutta niitä on toteutettu oivaltavasti ja turvallisesti kaikkialla maassamme. Mikä onni, että kaikkea ei peruttu! Eri puolilla Suomea järjestetyt tilaisuudet on otettu kiitollisuudella vastaan paikallisissa yhteisöissä – näinä aikoina järjestetyt tapahtumat ovatkin osoittautuneet merkityksellisemmiksi kuin normaaliajan tapahtumat. Yhdestäkään tilaisuudesta ei ole tullut huonoa palautetta, eli kaikki on sujunut mallikkaasti ja turvallisesti. Myös siitä kiitos kaikille!

Kiittäkää tekin tekijöitänne – näin me autamme

Jotta kiitokset kulkisivat mahdollisimman laajalle, olemme laatineet käyttöönne poikkeusajan kunniakirjan, jonka voitte tilata haluamallenne henkilölle tai taholle, maksutta! Katso: kotiseutuliitto.fi/tuote/poikkeusajan-kunniakirja/. Tekijöitä voi kiittää myös monin muin tavoin, olemme koonneet esimerkkejä: kotiseutuliitto.fi/tietopankki/nain-muistat-ansioituneita-kotiseututoimijoita/

Vaikuttamistyötä valtakunnan tasolla

Aiomme jatkossakin pitää ääntä kotiseututyön merkityksestä ja vapaaehtoistyön määrästä. Tähän liittyen pyydämme teiltä näkemyksiä, mitkä teemat olisivat tärkeimmät nostaa esille kuntavaalien keskusteluissa. Tästä kuulette lisää seuraavassa kirjeessä.

On ilo välittää teille Kotiseutuliiton hallituksen kiitokset kyselyyn vastaamisesta ja tekemästänne kotiseututyöstä. Päämääränämme on kestävä kotiseutu.

Olettehan yhteydessä, jos haluatte Kotiseutuliitolta neuvoja, vinkkejä tai apua – tai neuvoa, vinkata tai auttaa!

Liiton järjestämät tapahtumat syys-marraskussa

  • Kulttuuripolku mobiiliin! – etäkoulutus mobiilioppaan tekoon 24.9.2020
  • Vuoden kotiseututeoksen julkistaminen ja keskustelua kotiseutukirjallisuudesta FB-live 3.10.2020
  • Yhteisöt elävät! -elävän perinnön työpaja Etelä-Savossa 7.10.2020 Punkaharju
  • Yhteisöt elävät! -elävän perinnön työpaja Uudellamaalla 21.10.2020 Helsinki
  • Yhteisöt elävät! -Kymenlaakson elävän perinnön etätyöpaja 4.11.
  • Yhteisöt elävät! -elävän perinnön työpaja Satakunnassa 16.11.
  • Valtakunnalliset kotiseutupäivät Kokkolassa 20.-21.11. (myös striimaus)
  • Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 21.11. Kokkolassa (myös striimaus)
  • Sekä: Seuraavaa eMuseo-koulutusta suunnitellaan jo
  • https://kotiseutuliitto.fi/tapahtumat 

Lisätietoja: