Julkilausuma

Suomen Kotiseutuliitto: Kulttuuriperinnön säilyminen varmistettava

Julkilausuma

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous, julkilausuma Globalisoituvassa ja tällä hetkellä epävarmassa maailmassa oman kulttuuriperinnön tunteminen luo turvallisuuden tunnetta. Suomen rikas ja monimuotoinen…

Suomen Kotiseutuliitto: kotiseutuyhdistykset mukaan maakuntasuunnitteluun

Julkilausuma

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma Valtakunnallisilla Kotiseutupäivillä Seinäjoella 9.8.2013 Suomen talouden haasteista johtuen kunta- ja palvelurakenteet ovat muutoksessa. Uusia toimintamalleja rakennettaessa…

Suomen Kotiseutuliitto: Paikallisuus otettava huomioon alueiden kehittämisessä

Julkilausuma

Valtakunnallisille kotiseutupäivilleen Turkuun kokoontunut suomalainen kotiseutuväki odottaa uudelta hallitukselta tarmokkaita toimia paikallisuuden huomioimisessa uuden kuntalain kokonaisuudistuksen valmistelussa. Paikallisen tiedon ja…