Hallitusohjelmatavoitteet: Kansalaisyhteiskunnan tukeminen on tärkeä osa yhteiskunnan hyvinvointityötä

17.12.2018 Julkilausuma

Suomen Kotiseutuliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

 

1) Kansalaistoiminta vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia

Ihmiset kaipaavat merkityksellisyyttä elämään, kokemusta osallisuudesta ja kuulumisesta yhteisöön. Kansalaistoiminta vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia. Se yhdistää erilaisia ihmisiä. Kansalaistoiminta on moninaista ja monimuotoista koko maassa, sekä maaseudulla että kaupungeissa. Paikallinen kansalaistoiminta auttaa juurtumaan uuteen asuinpaikkaan. Kaikilla on oikeus kotiseutuun ja oikeus kokea asuinpaikka turvalliseksi ja hyväksi elää. Kansalaistoiminnan rakenteiden tukeminen vahvistaa koko yhteiskunnan hyvinvointia niin henkisesti, toiminnallisesti kuin taloudellisesti.

2) Yhteisöllinen paikallinen kehittäminen on avointa ja moniäänistä

Digitalisaatio muuttaa osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja. Osa ihmisistä tavoitetaan parhaiten sähköisten kanavien kautta. Osalle ne eivät ole lainkaan saavutettavia. Erilaisille ihmisille tarjotaan näin ollen erilaisia osallistumisen vaihtoehtoja. Keinoja ja vaihtoehtoja kehitetään edelleen teknologiaa hyödyntäen, unohtamatta kohtaamisten merkitystä. Paikallisessa kehittämisessä huomioidaan kolmannen sektorin, järjestöjen ja yhdistysten, lisäksi kasvava neljäs sektori eli vapaamuotoinen kansalaistoiminta, kuten liikkeet ja someryhmät.

3) Kestävän kehityksen edistämisessä kulttuuriperintö ja yhteisöjen ääni huomioon

Kansalaisten kulttuuriperintötyö, esimerkiksi rakennusperinnön hoito ja kulttuuriympäristötyö, tukevat kestävää kehitystä niin sosiaalisesta, kulttuurisesta, ekologisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta. Alueiden käytön suunnittelussa otetaan kulttuuriperintö ja yhteisöjen ääni entistä paremmin huomioon.

 

Suomen Kotiseutuliitto on valtakunnallinen kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjärjestö ja maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliitto edistää moniarvoista suomalaista kotiseututyötä paikallisiin lähtökohtiin pohjautuen. Kotiseutuliiton arvoja ovat avoimuus, osallisuus, paikallisuus, yhteenkuuluvuus ja kotiseuturakkaus.

Jäseninä on 750 kotiseutu- ja kaupunginosayhdistystä, valtakunnallisia ja alueellisia järjestöjä, 100 kuntaa ja kaupunkia sekä kaikki maakuntien liitot.