Nuorille annettava mahdollisuus sitoutua omalle paikkakunnalle

10.8.2018 Julkilausuma

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma 10.8.2018

Nuoret ja nuorten näkökulmat ratkaisevat tulevaisuuden. Millaisia mahdollisuuksia tarjoamme nuorille, millaista tietoa annamme? Jokainen paikkakunta on ainutlaatuinen. Muistammeko kertoa siitä? Kuulemmeko nuoria ja lapsia, kun suunnittelemme tulevaisuuden kaupunkeja ja kuntia?

Suomi jakaantuu kiihtyvällä tahdilla kasvukeskuksiin ja muuhun Suomeen. Kosketus omaan ja vanhempien kotiseutuun ohenee. Onneksi useilla on mahdollisuus elää monessa paikassa.

Annetaan nuorille mahdollisuus sitoutua omalle paikkakunnalle ja rakentaa sitä seuraaville sukupolville. Vaihdetaan tietoa ja osaamista, tehdään yhdessä huominen – Suomi rakentuu kotiseuduista.

Suomen Kotiseutuliitto käynnistää Suomen Kulttuurirahaston avustuksella kaksivuotisen hankkeen, jossa seniorit ja nuoret toimivat yhdessä ja jakavat kotiseututietoa.

—–

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous järjestettiin 10. elokuuta Lappeenrannassa Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan Valtakunnallisten kotiseutupäivien yhteydessä.

Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön keskusjärjestö ja yksi maamme suurimmista kansalaisjärjestöistä. Liiton keskustoimisto, 15 aluejärjestöä ja noin 750 jäsenyhdistystä ympäri Suomen tarjoavat yli 150 000 paikallistoimijalle näköalapaikan paikalliskulttuuriin sekä vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Liiton jäsenistöön kuuluu myös 100 kuntaa ja kaikki maakuntien liitot, mikä takaa paitsi alueellisen kattavuuden myös joustavan tiedonkulun ja lukuisat yhteistyömahdollisuudet hallinnon ja ruohonjuuritason toimijoiden välillä. Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin liittyvissä kysymyksissä.

 

Lisätietoa:

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander, puh. 040 805 4455, kirsi.j.m.moisander (at) gmail.com