Hyvän korjauksen tunnustuspalkinto

På svenska

Hailuodon nuorisoseurantalo sai Hyvän korjauksen palkinnon vuonna 2013. Kuva Tuomas Uusheimo.

Seurantaloasiain neuvottelukunta myöntää Hyvän korjauksen palkinnon tunnustukseksi seurantalolle, jota on korjattu vanhaa kunnioittaen ja jonka käytettävyys on korjausten myötä parantunut.

Palkittavan kohteen tulee olla korjattu siten, että mahdollisimman paljon sen ominaispiirteitä ja ikäkerrostumia on säilytetty, korjaukset on tehty taloon soveltuvilla korjausmenetelmillä, ja mahdolliset laajennukset sekä tilojen esteettömyys on suunniteltu kokonaisuus huomioiden. Myös hyvin tehty osakorjaus tai hoidettu ympäristö voi olla palkitsemisen kohteena. Korjauksen valmistumisesta tulisi palkitsemisvuonna olla kulunut enintään viisi vuotta.

Seuraavan kerran palkinto jaetaan vuonna 2018. Ehdotus jätetään maaliskuun loppuun mennessä (2018). Palkintoraati valitsee ehdotusten joukosta kilpailun toiseen vaiheeseen talot, joista voidaan pyytää vielä lisätietoja. Palkinnon saaja julkistetaan seurantalopäivänä syyskuun toisena viikonloppuna. Palkinto on pronssiveistos, joita jaetaan vuosittain yksi. Kunniamainintoja voidaan jakaa useampia.

Palkinnon myöntämisen edellytyksenä on, että seurantalon omistaa seurantalojen korjausavustuksiin oikeutettu yhteisö (rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Esim. kunnan omistamaa rakennusta ei voida palkita.).

Palkinnon hakeminen

Palkinto jaetaan seuraavan kerran 2018.

Verkkolomake

Palkintoraati 2016

Puheenjohtaja:
toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto
Jäsenet:
arkkitehti Ulla Rahola, Arkkitehtitoimisto Ulla Rahola
perinnerakennusmestari Tapani Koiranen, Pirkanmaan maakuntamuseo
arkkitehti Leni Pakkala
 

Lisätiedot

Tiedottaja-hankesihteeri Sanna Käyhkö
puh. (09) 612 63223
etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi
 

Lista palkituista taloista

Hyvin korjatut -kuvagalleria palkituista taloista Kotiseutuliiton Facebookissa