Yhteisöt elävät! ­– Kotiseutuliiton aineettoman kulttuuriperinnön työpajat käyntiin syksyllä 2020

26.8.2020 Tiedote

Kotiseutuliitto järjestää aineettoman kulttuuriperinnön siirtämiseen ja tutkimiseen keskittyvän työpajakokonaisuuden syksyllä 2020.

Yhteisöt elävät! -hankkeen työpajoissa tuetaan paikallisten yhteisöjen valmiuksia käsitellä oman alueen aineetonta kulttuuriperintöä. Työpajat kutsuvat koolle alueen paikallisyhteisöt.

Osallistujat tutustuvat aineettomaan kulttuuriperintöön, Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevaan yleissopimukseen sekä Elävä perintö -wikiin sekä pohtivat aineettoman kulttuuriperinnön merkitystä ja ilmenemistä omalla alueella. Lisäksi osallistujat luovat omaan toimintaansa istuvan suunnitelman elävän perinteen käsittelyyn – sen vaalimiseen, tekemiseen ja jakamiseen omissa yhteisöissä.

Kotiseutuliitto kutsuu kaikki jäsenyhteisönsä nostamaan elävän perintönsä esiin

Yhteisöt elävät! -työpajat ovat tarkoitettu yhteisöille, jotka toimivat kulttuuriperinnön, kotiseutu- ja paikallistoiminnan sekä kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen teemojen parissa eri-ikäisten kohderyhmien kanssa.

Kotiseutuliitto haluaa osallistaa moninaista jäsenistöään yhteiseen keskusteluun, sekä auttaa tunnistamaan, tekemään näkyväksi ja tätä myötä suojelemaan aineetonta kulttuuriperintöä. Nostaa esiin paikalliset helmet, elävän perinnön ja piilevän osaamisen.

Paikallisia työpajoja on suunnitteilla Etelä-Savoon, Keski-Pohjanmaalle, Keski-Suomeen, Kymenlaaksoon, Lappiin, Päijät-Hämeeseen, Satakuntaan ja Uudellemaalle.

Työpajakokonaisuus toteutetaan Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisten yhteistyö- ja kehittämishankkeiden avustuksella.

Yhteisöt elävät! -hanke työpajakokonaisuuksineen käynnistyy Facebook Live-etätilaisuudella perjantaina 28.8. klo 10 Kotiseutuliiton Facebook sivulla

Hankkeesta ja sen työpajoista voi tulla kuulemaan lisää 28.8. klo 10 Kotiseutuliiton Facebook Live-tilaisuuteen.

Lisätietoja: hankekoordinaattori Maria Talvitie, maria.talvitie@kotiseutuliitto.fi, 045-1628440

Yhteisöt elävät! -hanke Kotiseutuliiton verkkoivuilla: https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/yhteisot-elavat/