Oulu-Seura 60-Vuotta

Sitä sun tätä Oulu-Seurasta

Haverinen, Ulla, Holma, Kari ja Välikangas Terttu (toim.): Oulu-Seura 60-Vuotta 1962–2022. Oulu-Seura 2023. 66 s.

Oulu-Seura täytti 60 vuotta vuonna 2022 60. Juhlavuoden kunniaksi seura päätti ”julkaista jonkinlaisen lehtisen tai kirjasen”, kuten seuran puheenjohtaja esipuheessaan toteaa. Julkaiseminen siirtyi kuitenkin seuraavalle vuodelle lähinnä kiireiden ja resurssipulan vuoksi. 60-vuotisjuhlajulkaisun takakansi toteaa, että juhlakirja käsittelee viimeistä kymmentä toimintavuotta. Miksi?

Seuran toimintaa 2013–2022

Kuusikymmenvuotisjulkaisu keskittyy alkusivuillaan referoimaan seuran toimintaa juuri juhlavuonna kokoamalla kalendaarisesti yhteen vuoden toimintakertomuksen pääkohdat. Seuraavaksi esitellään juhlavuoden tapahtumia, sitten hypätään lyhyeen toteamukseen Oulu-Seuran synnystä ja esitellään hallituksen jäsenet viimeisten kymmenen vuoden ajalta. Todetaan Oulu-Seuran ja Oulun päivän yhteistyö ja Oulun vanhimman ja nuorimman vuosittaiset onnittelut, nuorin on siis syntynyt Oulun päivänä ja vanhin on siis elossa tuona päivänä oleva oululainen.

Toinen huomionosoitus on vuosittain nimettävä Oulun Etta, jonka on saanut joku merkittävä oululainen vuodesta 1983. Ettojen luettelo on kirjan liitteenä. Teksti siirtyy kertaamaan Oulu-Seuran retkitoimintaa viimeisten kymmenen vuoden aikana, seuran kokousten yhteydessä pidettyjä esitelmiä ja muita seuran kannalta merkittäviä tapahtumia. Tekstit on koottu (lyöntivirheineen) Oulu-Seuran kokousten pöytäkirjoista viime kymmenvuotiskaudelta.

Artikkelit

Toinen osa kirjasesta koostuu erilaisista artikkeleista, joista ehkä merkittävin on Terttu Välikankaan kirjoitus Atte Kalajoki Oulun ja Oulu-Seuran kulttuurivaikuttaja. Artikkelin tärkein anti on Kari Sallamaan teoksen Maalima Ouluna. Atte Kalajoen elämä ja työt (Oulu-Seura 2017) esittely. Kalajoki oli vuonna 1914 syntynyt journalisti ja Oulun yliopiston apulaissihteeri. Hänen journalistin alkuvuotensa keskittyivät oululaisittain tärkeän Kaiku-lehden ja sittemmin Liitto-lehden toimittajana.

Vuonna 1945 perustettiin Oulussa kuuluisa kulttuurilehti Kaltio, joka oli aluksi Kalajoen omistama ja toimittama. Vuonna 1963 oltiin lehteä jo lopettamassa taloudellisten vaikeuksien vuoksi, mutta sen toiminta kuitenkin jatkui niin, että Kalajoki toimi lehden toimitusjohtajana ja eräänlaisena sensorina uusien innokkaiden kulttuurisesti orientoituneiden toimittajien yrittäessä tuoda lehteen 60-lukulaista kulttuuripolitiikkaa.

Lehteä yritettiin kaapata Kalajoen käsistä useampaan kertaan, mutta aina hänen onnistui hoitaa asiat niin, että lehti pysyi näpeissä ja taloudellisesti hengissä. Tekstissä vilahtelevat sellaiset aktivistit kuin Erno Paasilinna, Jorma Etto, Pentti Airas, Turo Manninen, Martti Asunmaa ja Tuure Holopainen, joitakin vain mainitakseni.

Atte Kalajoki oli myös Oulu-Seuran keulamies aina seuran perustamisesta lähtien, kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin vuonna 1985. Kalajoelle myönnettiin kamarineuvoksen arvonimi, hän oli Oulun Tervaporvari ja Oulun Yliopiston kunniatohtori. Hänestä kertova muistolaatta paljastettiin Asunto-Oy Puistolan ulko-oven viereen Oulun päivänä 2010.

Muista artikkeleista mainittakoon Ulla Haverisen Oulun murteen svetisismejä kuvannut artikkeli Örfiilistä Retsnekkaan, Kari Holman artikkeli Oulun ja Pateniemen Onassiksesta, joka on suurliikemies J. G. Bergholmin tiivis elämäkerta, joka samalla kertoo niin Oulun seudun teollistumisesta kuin hänen vaikutuksestaan kulttuurielämään. Holman toinen mielenkiintoinen artikkeli käsittelee Laivanrakennusta Perämerellä.

Lopuksi

Kirjapaino Grano Oy lienee vastannut taitosta, jossa lukijan silmää häiritsevät boldaukset. Henkilöiden ja tapahtumapaikkojen sekä joidenkin erityistermien nimet nousevat häiritsevästi esiin lukuun ottamatta Holman artikkeleita, joissa lihavointia ei ole käytetty.

Loppujen lopuksi

Olisin kyllä 60-juhlavuoden julkaisuun olettanut saavani luettavaksi tiiviin katsauksen koko toimintahistoriasta mieluummin kuin pöytäkirjanotteita viimeiseltä kymmeneltä vuodelta. Kyllä Oulu-Seura olisi ansainnut laadukkaammankin juhlateoksen kuin ”jonkinlaisen lehtisen tai kirjasen”!

Lassi Saressalo