ITE poluilla

Luonnollista luovuutta

Pakkanen, Irene (toim.): ITE poluilla. Maaseudun Sivistysliitto 2022. 120 s.

Maaseudun Sivistysliitto on vuodesta 2003 julkaissut kaikkiaan 14 teoskokonaisuutta, jotka esittelevät ITE-taidetta eri puolilla Suomea. ITE-taiteen dokumentointia on tehty vuodesta 1998 lähtien. Nyt käsillä on viidestoista julkaisu, joka esittelee Pohjois-Savon alueen ITE-taiteilijoita, heidän elämänhistorioitaan, ajatusmaailmojaan ja tietenkin näiden kokonaisuuksien ilmenemisiä tässä kansantaiteen yhdessä genressä. ITE-taide tulee sanoista itse tehty elämä ja se kuvaa tekijänsä elinympäristöön, kulttuuriseen taustaan ja kokemusmaailmaan sitoutuvaa arjen ympäristössä syntyvää taidetta.

ITE-taiteessa kouluttamattomat, omaperäiset eri ainesten yhteen kokoajat tuottavat esineitä, olioita, maalauksia, tekstiilitöitä ja muita visuaalisen ilmaisun muotoja, jotka eivät noudata perinteisen kuvataiteen tai nykykuvataiteen kaanoneita. ITE-taiteilijat eivät ole saaneet taidealan koulutusta. ITE-taiteen tulokset ovat omaperäisiä, niihin voi suhtautua huvittuneesti tai vakavasti aivan sen mukaan, mikä on katsojan asenne näihin luomuksiin, outsider-taiteen tuloksiin. ITE-taiteilijat eivät pidä ammattitaiteilijoita esikuvinaan eivätkä tarvitse ohjausta ja harrastuspiirin tukea taiteensa tekemiseen. ITE-taide elää omaa elämäänsä.

Tässä uusimmassa ITE-taiteen raportissa, nimeltään ITE poluilla, kuljetaan sekä symbolisesti että konkreettisesti polkua taiteilijalta toiselle, tutustutaan heidän monimuotoisiin teoksiinsa ja niiden taustafilosofioihin. Tapaamme puun työstäjiä, luonnosta saadun materiaalin elollistajia, tila- ja maisemataidetta, teräksen ja muun metallin työstämistä, saven muotoilijoita ja saviesineiden elollistajia, puun monimuotoista taipumista taideteoksiksi, tekstiiliteoksia. Tapaamme ITE-taidetta pihoilla, metsissä, poluilla, ladoissa, aittojen vierillä, esillä ja piilossa. Kuljemme pohjoissavolaista polkua, joka vie meidät ITE-elämyksestä toiseen. Julkaisun lopussa on tiivis matrikkeli, joka esittelee 34 pohjoissavolaista ITE-taiteilijaa.

Mitä sitten

ITE-taide elää omaa elämäänsä. Kun luomistyö loppuu, sen tulokset usein rappeutuvat, ITE-patsasmuseot jäävät kasvillisuuden jalkoihin. Siinäkin mielessä tämä kansantaiteen muoto eroaa ”virallisesta” kuvataiteesta, joskin on todettava, että kaikki nykytaiteen installaatiot nekään eivät välttämättä kestä ajan hammasta vaan ovat tavallaan kertakäyttötuotteita.

Tähän katoavuuden kysymykseen tarttuu myös tämänkertaisen ITE-raportin toimittaja Irene Pakkanen, kun hän polkua kuljettuaan sen loppupäässä kysyy: mitä tapahtuu ITE-taideteoksille, kun aika taiteilijasta jättää. Jälkeenjääneille, siis omaisille ja perikunnille, jää ison päätöksen tekeminen. Säästääkö vai antaako mennä ja heitetään roskiin? Vastauksia on monia. Joillekin vastaus on, että antaa noiden luonnossa olevien teosten elää elämänsä loppuun, antaa luonnon ottaa omansa takaisin. Laho hoitaa puuesineet, ruoste raiskaa metallin. Maalaukset haalistuvat ja tekstiilit vain häviävät. Mutta silti – ITE-taideteokset ovat taidetta siinä, missä ”oikeampikin” taide on.

Voisiko teoksia lahjoittaa jonnekin? Olisivatko taidelaitokset tai julkisyhteisö kiinnostuneita niistä? Voisikohan näyttävimpiä sijoittaa julkisille paikoille ITE-taideteoksiksi? Vai otetaanko riski ja säilytetään ne itse ja pannaan näytteille ja pidetään niistä huoli? Voiko tällaiseen taiteentallennusyöhön saada taloudellista apua? Julkisyhteisön vastauksen saattaa arvata. Taidelaitoksilla ei ole varastotilaa ITE-taiteelle, julkisten tilojen kaunistamisesta pitävät ammattitaiteilijayhteisöt tiukasti kiinni. Ongelma on, halutaanko sitä ratkaista.

Lopuksi

Maaseudun Sivistysliitto on tehnyt suurtyön kartoittaessaan maamme ITE-taiteilijoita. Työ jatkunee vielä. Maaseudun Sivistysliitto on myös ollut taitava saamaan rahoitusta kartoitustyölle. Tälläkin kertaa apuna oli alueellinen ELY-keskus, joka ohjasi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta resursseja kartoitus- ja julkaisutyöhön. Ja mikä parasta: Maaseudun Sivistysliitto on luonut niille, jotka eivät jaksa lähteä kiertämään maaseutua, ITE-taidetta esittelevän kattavan tietolähteen, joka löytyy linkistä www.msl.fi/itetaide.

Lassi Saressalo