Skepp o´hoj

Merille mieli

Kaskö hembygdsmuseum: Skepp o´hoj. Vain merimies sen tietää… Kaskö hembygdsmuseiförening 2020. 100 s.

Kaskinen on Suomen kaupunki, joka sijaitsee Pohjanmaan maakunnan länsirannikolla, Kaskisen saarella. Kaskinen on väkiluvultaan Suomen pienin kaupunki-nimitystä käyttävä kunta ja pinta-alaltaan maan toiseksi pienin kunta.

Kaupungin nimen oletetaan juontuvan suomenkielisestä nimestä Kaskisaari, joka viittaa varhaiseen maanviljelykseen. Kaskisen kaupunkia ympäröi mantereen puolelta ruotsinkielinen Närpiön kunta. Mutta Kaskinen katsoo nyt ja on aina katsonut merelle.

Kaskinen on aina ollut merenkulkijoiden kaupunki. Kalastus, rannikkopurjehdus ja sittemmin laivanvarustus on ollut osa kaupungin historiaa ja kaskislaisten alusten ja merimiesten matkat ovat ulottuneet maapallon kaikille merille. Kaupungilla tiedetään, että lähes jokaisesta kodista on 1700-luvulta lähtien joku lähtenyt merille, joko oman kaupungin porvareitten varustamaan laivaan tai muihin aluksiin.

Kaskisten kotiseutuyhdistys ryhtyi muutama vuosi sitten kokoamaan kaskislaista merimies- ja merenkäyntiperinnettä ja tämä työ huipentui vuonna 2019 kotiseutumuseossa avattuun näyttelyyn Skepp o´hoi – vain merimies sen tietää…

Tätä näyttelyä varten Kaskisten museoyhdistys haastatteli viitisenkymmentä elämäänsä muistelevaa merenkulkijaa ja kokosi laajan taustamateriaalin varustamoista, aluksista, kuvadokumenteista ja asiakirjoista. Osa haastatteluista videoitiin ja ne ovat edelleenkin näyttelyn purkamisen jälkeen kuultavissa ja nähtävissä kotiseutumuseossa.

Näyttelyä varten tuotettiin luonnollisesti sitä tukeva esitekatalogi, jonka toinen, täydennetty painos on nyt käsissäni. Se on satasivuinen kooste kaikesta siitä, mitä näyttelyyn liittyy. Etu- ja takakannen sisäsivuilla on kartta, johon on merkitty ne kaukomaiden satamat, jonne kaskislaisten alukset ovat aikojen myötä purjehtineet.

Kirjaseen on koottu tietoja niin laivanvarustajasuvuista ja laivanvarustajista yhtä hyvin kuin kaskislaisista merikapteeneista 1800-luvulta alkaen. Mielenkiintoista on nähdä ja lukea kaikista niistä aluksista, jotka liittyvät kaupungin historiaan – vanhoista purjeilla kulkevista linjalaivoista nykypäivän säiliöaluksiin, jäänmurtajiin, kuivarahtialuksiin ja matkustajalaivoihin, jotka aina jollain tavalla liittyvät Kaskisten kaupunkiin.

Kirjasessa on myös mielenkiintoisia tarinoita elämästä aluksilla, päiväntasaajan kasteesta aina havereihin, joissa menetettiin niin ihmishenkiä kuin aluksiakin. Käväiseepä teos myös sota-ajan vaiheissa, jolloin Petsamon Liinahamari oli ainut väylä maailman merille, silloin kaskislaisiakin miehiä joutui sodan uhreiksi internointileireille Saksaan. Mutta kirja kertoo myös arjen elämästä laivoilla, miesten ja naistenkin töistä merenkuun moninaisissa tehtävissä.

Kaksikielisenä kirja tietenkin palvelee laajaa lukijakuntaa. Petra Lapveteläisen taittoa kiittelen.

Lassi Saressalo

Tiedustelut:  Kaskö hembygdsmuseiförening, kaskohbm@gmail.com