Kolmen keisarin ajalta

Juttuja menneisyydestä

Lahnaoja, Heikki (toim.): Kolmen keisarin ajalta. Pyhäjoen Nuorisoseuran kotiseutukirjoituksia 1930–1950-luvuilta. Pyhäjoen kirjasto 2020. 84 s.

Pyhäjoen kotiseutuarkistosta löytyy Pyhäjoen Pohjankylän Nuorisoseuran jäsenten kotiseutukirjoituksia, jotka suurelta osin on julkaistu nuorisoseuran Pisara-lehdessä. Lahnaojan julkaisema koostelma sisältää muistitietoon perustuvia historiallisia tarinoita, runoja, sananlaskuja ja kolme rekilaulutekstiä.

Varsinaisia kaunokirjallisia tekstejä ei ole mukana, vaan nyt on tyydytty lähinnä paikka- ja henkilötarinoihin sekä kummitusjuttuihin eli supranormaaliin traditioon. Toimittaja on hakenut tekstintekijöiden nimet ja näin on tekstien alkuperä pääosin saatu dokumentoitua.

Olisin odottanut, että toimittaja olisi vielä laajemmin taustoittanut vaikkapa henkilötarinoita tai paikkatarinoiden geografiaa, mutta hän on katsonut parhaaksi tyytyä antamaan tekstien puhua puolestaan. Ensimmäisen tarina, jossa pohditaan Pyhäjoen nimen taustaa, ja viedään se karjalaisten ja suomalaisten (Novgorodin ja Ruotsin) väliseen rajaan eli Pähkinänsaaren rauhan rajaan vuodelta 1323, on sittemmin saanut vahvistusta, kun nykyisin emeritusprofessori Veikko Anttonen on aikoinaan väitöskirjassaan osoittanut, että termi pyhä tarkoittaa nimenomaan samaa kuin raja.

Mielenkiintoista on nähdä, kuinka paljon asiakirjoitusten kieli on muuttunut parissa sukupolvessa.

Lassi Saressalo

Tiedustelut: Pyhäjoen kirjasto, kirjasto@pyhajoki.fi