Kumpula. Kylä taivaan rajalla

Kaunis kylämatrikkeli

Niskala, Aila; Niemelä, Irma; Oikari, Anita; Ohranen, Anssi; Niemelä, Reijo; Vertanen, Juhani (toim.): Kumpula. Kylä taivaan rajalla. Kumpulan Kyläseura 2019. 228 s.

Siellä missä valtatiet 13 ja 16 kohtaavat, sijaitsee Kyyjärven kunta, Keski-Suomen luoteisin pitäjä, Pohjanmaan rajoilla. Kunnan keskuksen liepeiltä lähtee itään valtatie 77, Sininen tie, ja siitä taas eroaa koilliseen Kumpulantie, jonka varrella on Kumpulan kylä. Kumpulan kyläkirjan toimikunta on lukijaa ajatellen kiitettävästi sijoittanut kirjan alkuun paitsi kyläkartan ja siihen myös Kyyjärven kunnan sijainnin koko Suomen kuntakartassa. Kyläkarttaan on numeroitu kaikki ne kohteet, joihin teoksen selaaja ja lukija kirjan seuraavilla sivuilla päätyy.

Kirja ei ole Kumpulan kyläkirja sellaisena, miksi kyläkirjat nykyisin ovat muotoutuneet. Niillähän alkaa olla jo selvä kaanon, sisältörakenne, joka opastaa kirjojen tekijöitä hakemaan aineistoa niin elävästä kerronnasta kuin arkisto- ja kirjallisista lähteistä ja rakentamaan niistä kyläkertomus.

Kertomus Kumpulan kylästä ja kyläläisistä on pikemminkin matrikkeli kuin perinteinen kyläkirja ja sellaisena virkistävä poikkeus. Se rakentuu kaikkiaan kuudestakymmenestäseitsemästä kuvitetusta tarinasta, noin aukeama per tarina, jotka kertovat samalla kylän kuudenkymmenenseitsemän asutun talon ja niiden asukkaiden tiiviin historiikin. Kirjan lopussa on vielä pari lukua, joissa kerrotaan metsästysseuran toiminnasta, olympiasoihdun kuljettamisesta kylän läpi vuonna 1952 ja Kumpulan Kyläseuran toiminnasta. Varsinaisen teksti- ja kuvamateriaalin lomaan on sijoitettu pieniä kyläläisten luomia runoja.

Teoksen pääpaino on kuvissa, niin rakennuksista, miljöistä kuin ihmisistä, jotka noissa rakennuksissa ja miljöissä ovat eläneet. Pääosa kuvista on luonteeltaan ns. kotialbumikuvia – ja sellaisenaan jo omat tarinansa kertovia – mutta teoksen taittajat, Juho ja Sanna Niemelä ovat saaneet näistä amatöörikuvista niitä sopivasti käsittelemällä ja vinjetöimällä todella vaikuttavia ja pysäyttäviä silmäniloja. Siitä erityiskiitos. Teosta varten on myös otettu ja otatettu uusia kuvia, lähinnä ”kuvattomien” kohteiden päivittämiseksi, mutta myös teoksen esteettisyyden lisäämiseksi.

Ulkopuoliselle lukijalle kirja on kuva- ja tekstikavalkadi suomalaisesta maalaiskylästä ilman sen laajempaa sosiaali-, poliittis- tai kulttuurihistoriallista kontekstia. Mutta nykyisille kumpulalaisille ja varmaan myös heidän jälkeläisilleen teos on vuorenvarmasti rakas kertomus kotiseudusta sellaisena kuin sen muistettavaksi on tallentanut kamera ja kameraa tukevat lyhyet matrikkelitekstit.

Ja jos matkasi sattuu Kyyjärvelle ja maltat poiketa Kumpulantieltä Saunakyläntielle, Ohramäentielle tahi Raasuntielle, tapaat vuorenvarmasti ne pienmiljööt, joista kirja kertoo. Ja ehkä uskaltaudut pysähtymään ja tapaamaan ihmisiäkin. Suosittelen.

Lassi Saressalo

P.s. Kirjasta on unohtunut ISBN-numero.

Tiedustelut: Kumpulan Kyläseura