Kansakoulumuistelmia

Kansakoulunkäynnin muisteluja

Soveri, Maija-Liisa: Kansakoulumuistelmia: Salon koulu 1894-1954: Räyskälän koulu 1955-1979: Siltasten koulu 1946-1950. Studio TM Soveri. Riika 2018. 111 s.

Vuonna 2011 Mirja Metsola julkaisi Salonkylän pienviljelijäin osaston julkaiseman 430-sivuisen teoksen Rautainen Salonkylä (mukana myös 65 minuutin DVD). Ilmeisesti ja koska, toteaa Maija-Liisa Soveri, teoksesta oli jäänyt yli aineistoa ja kouluasioita olisi voinut kuvata tarkemminkin, hän päätti koota erillisen paketin lukemistoksi Lopen Salonkylän kouluelämästä.

Kuten teoksen otsikoinnistakin selviää, jakautuu se kolmeen osaan, kolmen koulun muistelukertomuksiin ja niitä täydentäviin satunnaisiin faktaosioihin. Vanhimmat koululaiset muistelevat aina 1920-luvulle, pääosa kuitenkin sotien jälkeisiä vuosia.

Koska kirja on kooste satunnaisista koulumuistoista, toistuvat siinä samankaltaisina koululaisten mieliin jääneet tapahtumat, elämään kotona ja koulunkäyntiin liittyvät yksityiskohdat. Uskoisin, että harkitulla toimitustyöllä olisi kokonaisuudesta saanut kompaktin tietokokonaisuuden maalaiskoulu(je)n käymisestä, koulumatkoista, muistoista opettajista, lisättynä asiakirjoista saatavilla olevilla faktatiedoilla.

Nyt käsiin jää vain hajanainen kokoelma muisteluja, vielä hajanaisempi täyteaineisto, jolla halutaan luoda historiallista syvyyttä ja pyritään aktivoimaan lukijan ehkä latentista muistista omia ahaa-elämyksiä. Kirja alussa on selkeä kartta, johon osa kertomuksien paikoista sijoittuu, siitä kiitos. Kirjan lopussa taas on satunnaisia luokkakuvia, jotka eivät sinänsä kerro muuta kuin lasten pukeutumiskulttuurin muutoksesta 40- ja 50-luvulta. Toki paikalliselle katselijalle sieltä löytyy tuttuja, aikalaisiakin.

Varmaan paikallistasolla kirja täyttää tehtävänsä ja paikallistasolle se on tarkoitettukin.

Lassi Saressalo