Karttakirjasarja

Suomen kaupungit karttojen kuvaamina

Kirjaesittely 26.2.2018

Mika Mäkelä
Helsingin seutu kartoin 1930- ja 2010-luvuilla
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt
2. painos 2017
185 sivua.

 

Mikko Laaksonen
Turun seutu kartoin 1940- ja 2010-luvuilla
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt 2017
160 sivua.

 

 

Jari Niemelä
Tampereen seutu kartoin 1950- ja 2010-luvuilla
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt 2017
176 sivua.

 

 

Pekka Tuomikoski
Oulun seutu kartoin 1950- ja 2010-luvuilla
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt 2017
176 sivua.

 

 

AtlasArtin karttakirjasarjassa on vuoden 2014 jälkeen ilmestynyt neljä teosta: Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu. Kirjoissa kuvataan kaupunkiseutujen kehitystä sotien jälkeisistä vuosista nykypäivään. Teosten rungon muodostavat kyseisten seutujen vanhat kartat sekä niitä vastaavat vuoden 2015 maastotietokantaan perustuvat kartat aukeamittain rinnakkain aseteltuna. Kaupunkiseutujen yleisen historia- ja kehityksenkuvauksen lisäksi kirjan teksteissä kommentoidaan kullakin nimetyllä alueella tapahtuneita muutoksia koskien esimerkiksi asutuksen leviämistä, hallintorakennuksia sekä tie- ja rataverkon kehittymistä. Samalla kerrotaan alueiden erityispiirteistä ja mahdollisista merkittävistä muutoksista alueilla. Lisämausteen kirjoille antavat historialliset kartat ja piirrokset sekä vanhat ilma- ja valokuvat.

Teosten aukeamia tutkimalla voi löytää uusia näkökulmia oman kotiseutunsa elinympäristöön sekä esimerkiksi lapsuutensa maisemiin. Sarjaan on kustantajan kertoman mukaan luvassa jatkoa. Suunnittelu on aloitettu Jyväskylän, Lahden, Kuopion ja Lappeenranta-Imatran osalta.

Matti Roinila