Elämää Yläkemijoen kylissä

Yläkemijoen elämää

3.2.2016

Puuronen, Vesa (toim.), Etto, Ulla (ulkoasu): Elämää Yläkemijoen kylissä – Yläkemijoen kylien historia I. Yläkemijoen kylät ry 2015. 486 s.

Elämää Yläkemijoen kylissä, Yläkemijoen kylien historia 1 julkistettiin 29.7.2015 Auttissa Yläkemijoen kylämarkkinoilla. Teoksessa kuvataan seuraavien Ykäkemijoen kylien historiaa: Tennilä, Viiri, Vanttauskoski, Vanttausjärvi, Pekkala, Juotasniemi, Autti, Pajulampi ja Pirttikoski.

Kirjahanketta varteen perustettiin keväällä 2010 toimikunta, joka sai historian ensimmäisen osan valmiiksi keväällä 2015. Jo ennen historian kirjoittamisen aloittamista kylissä oli tallennettu ja kerätty monenlaista muistitietoa.

Artikkeleista koostuva teos kuvaa alueen historiaa kivikaudesta näihin päiviin asti. Kirja on syntynyt kylissä asuvien ja syntyneiden sekä alueesta kiinnostuneiden historian harrastajien ja ammattitutkijoiden yhteistyön tuloksena. Kirjoittajia on kaikkiaan 15.

Kirja alkaa maiseman kehitystä kuvaavasta, geologiseen tutkimukseen perustuvasta luvusta. Seuraavissa luvuissa valotetaan alueen esihistoriaa, paikannimiä ja kieltä. Kylien elämää kuvataan sekä yleisesti että yksityiskohtaisesti. Jokainen kylä ansaitsisi oman historiansa, mutta tässä teoksessa Vanttausjärvi tulee esimerkinomaisesti esille monipuolisimmin. Yhden asuttajasuvun kautta tullaan nykypäivään.

Alueen elinkeinoista metsätalous, porohoito, kaupankäynti sekä postin kulku ovat saaneet asiantuntevat kuvauksensa. Kipeitäkin tuntoja herättävät vesivoiman valjastuksen kokemukset ovat osa kylien elämää. Koulunkäynti, urheiluseura ja kylän omatoimisesti hankkima hautausmaa kertovat yhteistoiminnasta, joka kylissä jatkuu edelleen, vaikka väkimäärä on vähentynyt.

Yläkemijoen kylien historiaan kuuluvat Lapin sodan tuhot, evakkomuistot ja jälleenrakennus. Ne ovat saaneet paikkansa jo tässä historian ensimmäisessä osassa.

Kylät tyhjenevät vähitellen asukkaista, keski-ikä on korkea ja syntyvyys vähäistä. Tulevaisuudelta voidaan toivoa sitä, että pois muuttaneet palaisivat viettämään eläkepäiviä kotiseudulleen tai nuoremmat palaisivat koulutuksen jälkeen. Kirjan tekijät toivovat, että nyt julkaistu teos osaltaan rohkaisee paluuseen.

Historiateoksen rinnalla on tehty ja ylläpidetty Yläkemijoen historia www -sivustoa, joka on luettavissa osoitteessa https://ylakemijoenhistoria.wordpress.com Näiltä sivuilta on nähtävissä myös teoksen myyntipaikat.

Yläkemijoen historiatoimikunta ja kirjoittajat pitivät Auttikönkäällä 7.9.2015 kokouksen. Jo aikaisemminkin oli todettu, että aineistoa uuteen teokseen on niin paljon, että työtä Yläkemijoen historian tallentamiseksi voidaan jatkaa. Historiateoksen II osan on suunniteltu valmistuvan vuonna 2018.

Kirjoittanut Marketta Harju-Autti