Teoistaan tunnetut – osa II

Teoistaan tunnetut osa 2 – Mäntsälän kulttuuria

28.11.2014

Kankaanpää, Anneli: Teoistaan tunnetut – osa II: Mäntsälän kulttuuria.

Graafinen suunnittelu ja toteutus: Vell-Made Graphics.
408 s. Kirjasarja on valmis: toinen osa on julkistettu 13.11.2014.

Tekijä kertoo kirjasta:

Suomen kulttuuriperintökasvatuksessa painotetaan, että lapsilla ja nuorilla on oikeus tuntea ja kokea oma kulttuuriperintönsä, sen henkinen ja aineellinen puoli. Nämä ”Teoistaan tunnetut” -kirjojen I ja II-osat auttavat siinä tehtävässä. Kirjat kertovat monien vuosisatojen ajalta Mäntsälässä vaikuttaneista henkilöistä, seuroista ja yhdistyksistä, jotka ovat suunnitelmallisilla teoillaan edistäneet kunnan hyvinvointia. Kirjat sisältävät ennen julkaisematonta tietoa kunnan paikallishistoriasta.

Teoistaan tunnetut I osa ilmestyi syksyllä 2013 eli vuosi sitten. Se oli kuvallinen paikallista kulttuuria kuvaava teos Mäntsälässä asuneista, pois nukkuneista ja nykyisistä ihmisistä. Niinpä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry suositteli Teoistaan tunnetut -kulttuurikirjoja Mäntsälän koulujen ja oppilaitosten kasvatus- ja opetustyön tausta-aineistoksi. Kulttuuriperinnön opettaminen on osa koulun yleissivistävää perustehtävää. Sen varmistavat kussakin kunnassa omat kotiseutukirjat.

Nyt saavat tulevaisuuden pienet Mäntsälän lapset lukea kotiseutunsa isien, äitien, mummojen ja vaarien elämästä, sekä heidän arkisista työtavoistaan. Tietoisuus omasta kulttuuriperinnöstä auttaa heitä ymmärtämään oman paikkansa osana historiallista jatkumoa. Se luo vakautta ja hyvinvointia niin yksilölle kuin yhteiskunnalle.

Toivon kirjojen kertovan millainen kunta Mäntsälä on ja auttavan opettajia koululaisten kasvatus- ja opetustyössä sekä helpottavan ulkopaikkakuntalaisia tutustumaan Mäntsälään uutena kotikuntana.

Teoistaan tunnetut I osa palkittiin Mäntsälän Kulttuuriteko 2013 -kunniamaininnalla. Hyvät arvostelut se sai myös lehdistöltä, joka loi sille hakuteoksen maineen. Sama linja jatkuu tässä toisessa osassa, mutta ensimmäistä osaa selkeämpänä, sillä erilaiset kulttuurialat ja haastattelut sekä historialliset maininnat ovat johdonmukaisissa osioissaan. Myös hakemiston 2000 henkilöä on helposti löydettävissä 408-sivuisesta kirjassa, jossa on myös 530 valokuvaa.

Anneli Kankaanpää

Tiedustelut: anneli.kankaanpaa(at)msoynet.com
Kirjailijan kotisivut: annelikankaanpaa.fi